Põllumajanduspraktikal Taanis ja Belgias

Loomise kuupäev 15.03.2023

Põllumajandust õppivad noored on kolm nädalat praktikal Erasmus+ programmiga Taanis ja Belgias. Taani vastuvõttev partner on Gråsten Landbrugsskole ning Belgias VABI. Teemaks: piimakaarjakasvatus. Teooriaõppele lisaks ollakse praktikal ka farmides ning tutvutakse kohalike ettevõtete ja kultuuriväärtustega. Noored on kenasti kohale jõudnud ning külastanud söödalisandeid tootvat ettevõttet ning kuulanud toodete tutvustusi.

Viimati muudetud 16.03.2023.