Põhiväärtused

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli väärtused:

  • Avatus: koostöövalmidus, valmisolek suhtlemiseks, atraktiivsus, paindlikkus

  • Areng: kompetentsus, valmisolek elukestvaks  õppeks, jätkusuutlikkus, innovatiivsus

  • Aktiivsus: ettevõtlikkus, motiveeritus, aktiivne osavõtt kooli arengust

  • Ausus: vastutustundlikkus, kohusetundlikkus, eetilisus

Avaldatud 12.04.2018. Viimati muudetud 12.07.2018.