Nõustamine

Õppetöö küsimustes nõustavad õpilasi õppeosakonna töötajad ja aineõpetajad ning kursusejuhendajad.

Õpilaste põhilised toetajad kõigis muudes kooliga seotud küsimustes on kursusejuhendajad ja õpilaskodu kasvataja ning huvijuht. Koolieluga kohanemisel on toeks TORE ringi õpilased.

Õpilaskodu kasvataja on karjääriõpetuse õpetaja ning õpilaste karjäärivalikute suunaja, psühholoogilise nõustamise vajadusel teeb kool koostööd Rajaleidja ning Töötukassaga.

Avaldatud 12.04.2018. Viimati muudetud 31.01.2020.