Koolist

Olustvere TMK läbi 2015 aasta Statistika aastaraamatu

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool asub Kesk-Eestis Põhja-Sakala vallas Olustveres.

Kool alustas tegevust 1914. aastal Kõo mõisas Kõrgemajärgulise Alampõllutöökoolina, mis 1917. aastal muudeti põllutöökeskkooliks. 1920. aastal jätkas kool tegevust Olustveres Eesti Aleksandri Põllutöökeskkooli nime all. Erinevate nimede all on kool tegutsenud tänaseni.

Põllumajandusliku kallakuga koolist on tänaseks saanud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt hallatav kutseõppeasutus, kellele kuulub ka Baltikumi kõige täiuslikumalt säilinud mõisakompleks 29 ehitise ja rajatisega.

Kooli põhitegevuseks on pakkuda põhikooli- ja gümnaasiumijärgset kutseõpet ning täiendus- ja ümberõpet täiskasvanutele.
Õppekavarühmad:

  • Põllundus ja loomakasvatus
  • Reisimine, turism ja vaba aja veetmine
  • Majutamine ja toitlustamine
  • Toiduainete töötlemine
  • Sekretäri- ja kontoritöö
  • Majandusarvestus ja maksundus
  • Käsitöö

Koolil on välja kujunenud kaks põhilist spetsialiseerumise valdkonda: maamajandus ja teenindus.

Käesoleval ajal ühendab kool kolm maaelu valdkonda ühtseks toiduainete ahelaks alates tooraine tootmisest, jätkates töötlemise ja toiduvalmistamise ning lõpetades teenindusega.

Koolil on õppetalu, mis moodustati 1994. aastal Olustvere Sovhoostehnikumi reorganiseerimise käigus. Kooli omandis on 507 hektarit maad. Lisaks kasutab õppetalu renditud põllumaad ligi 330 ha. Praktiliseks õppeks on talul kaasaaegne tehnika.

Toiduainete töötlemise õpetamiseks ehitati 2010. aastal kaasaegne õppetööstus  ja -köök.

Tootmispraktika viiakse läbi vabariigi paremates ettevõtetes ja mitmes välisriigis.

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool on Kutseõppeasutuste Kvaliteediauhinna võitja 2007. ja 2013.aastal.

Avaldatud 08.07.2018. Viimati muudetud 11.04.2024.