Õppekavade rakenduskavad

Käsitöö

 

Põllundus ja loomakasvatus

PÕLLUMAJANDUSTÖÖTAJA, KUTSEKESKHARIDUSE ESMAÕPPE 4. TASE, STATSIONAARNE (PÄEVANE) ÕPPEVORM, 210 EKAP

PÕLLUMAJANDUSTÖÖTAJA, KUTSEÕPPE ESMAÕPPE 4. TASE, MITTESTATSIONAARNE ÕPPEVORM, 60 EKAP

 

PÕLLUMAJANDUSTOOTJA, KUTSEÕPPE JÄTKUÕPE 5. TASE, MITTESTATSIONAARNE ÕPPEVORM, 30 EKAP

 

 

Majandusarvestus ja maksundus

Sekretäri- ja kontoritöö

 

Reisimine, turism ja vaba aja veetmine

Majutamine ja toitlustamine

Toiduainete töötlemine

Avaldatud 12.07.2018. Viimati muudetud 29.03.2024.