Kooli nõukogu

Arnold Pastak – direktor

Meriliis Villems – õppeosakonna juhataja

Riho Kala – õppetalu juhataja

Ülo Kreem – majandusjuhataja

Marika Šadeiko – projekti- ja arendusjuht

Andres Viksi – õpetaja

Tiina Ardel – reisimine, turism ja vaba aja veetmine ning majanutumine ja toitlustamine õppekavarühmade koordinaator

Tiina Randaru – Olustvere mõisa juhataja

Milljan Talvet – sekretäri- ja kontoritöö ning majandusarvestuse ja maksunduse õppekavarühma koordinaator

Miralda Paivel – põllunduse ja loomakasvatuse õppekavarühma koordinaator

Malle Peterson – söökla juhataja

Edgar Lepman - õppetööstus juhataja, toiduainete töötlemise õppekavarühma koordinaator

Õpilaste esindaja

Avaldatud 12.04.2018. Viimati muudetud 03.10.2023.