Külalised beeB-projekti raames

Loomise kuupäev 02.09.2021

2.septembril tutvusid meie meekoja ja mesinduse õpetamisega  “beeB” – “Mesinduse õppimise soodustamine innovatiivsete ja praktiliste harjutuste kaudu” projekti raames 6 Euroopa riigi (Portugal, Hispaania, Itaalia, Horvaatia, Norra ja Eesti) mesindushuvilised. Projekti eesmärgiks on arendada erinevaid õppimise tehnikaid, mis aitavad kaasa hobimesinike mesindusalaste teadmiste omandamisele. Antud projekti üheks eesmärgiks on luua soodus kasvupinnas perekondliku ettevõtlusega tegelemiseks eriti just maapiirkondades, kus on suurem tööpuudus. Projekt on saanud kaasrahastuse Erasmus Pluss programmist eesmärgiga, et erineva tasemega mesinikud saaksid omandada uudsete, atraktiivsete ja kergesti omandatavate metoodikate abil mesindusalaseid teadmisi oma mesila arendamiseks.

Külalised on juba külastanud ja veel külastamas erinevaid meie mesilaid. 

Viimati muudetud 02.09.2021.