Karjääripäev teise kursuse õpilastele

Loomise kuupäev 14.02.2023

Koostöös Eesti Töötukassaga toimub 14.veebruaril kooli teise kursuse õpilastele KARJÄÄRIPÄEV. 

Täna käisid Eesti Töötukassa Viljandimaa osakonna karjäärispetsialistid Sandra Grossthal ja Tiina Leitmaa II kursuse õpilastele rääkimas üldiselt tööturust ja selle arengutest ning millega noor peab arvestama kui on ühel hetkel tööturule siirdumas.

Lisaks toimus õppimine ja arutelu kahes praktilistes töötoas.

Üks töötuba keskendus teemale, mis oli seotud eneseturundusega ehk kuidas müüa end tööandjale. Õpilased said ennast panna tööandja rollidesse ning tutvuda erinevate kandideerimisdokumentidega. Neile tutvustatid ka erinevaid võimalusi CV-de koostamiseks. Räägiti tööandjate ootustest tööle kandideerivale inimesele ning anti infot, kuidas ennast edukalt presenteerida ning tööandjale positiivselt silma jääda. 

Teises töötoas räägiti rahatarkusest karjääriteel. Õpilased said teadmisi palga kujunemisest ja maksusüsteemist, arvutati üheskoos bruto- ja netopalk ning ka tööandja kulud töötasude maksmiseks. Rollimänguna saadi aimu erinevatest ametitest ettevõttes, õpilased said olla nii tööotsijad kui ka firmajuhid, kes töötajaid värbavad. Ühtlasi oli õpilastel võimalik saada infot ametipalkade kohta. 

Karjääripäeval osalemist hindasid õpilased ise positiivselt ja kinnitasid, et said nii mõnegi uue teadmise võrra rikkamaks. 

Humoorikad õpilased pidid vajalikuks anda teada, et edaspidi sirguvad Olustveres vaid firmajuhid, sest tööandjaks olemine on palju huvitavam kui töötaja elu.

Päev pildislink opens on new page

Karin Kiilaspä, õpilasnõustaja

Viimati muudetud 17.02.2023.