2022 on raamatukogude aasta.

Loomise kuupäev 13.01.2022

2022 on raamatukogude aasta, mil pööratakse pilgud raamatukogudele ning uuritakse lähemalt, mida pakuvad oma lugejatele ligi 900 raamatukogu üle Eesti.

Teema-aasta on mõtteliselt jaotatud neljaks. Aasta esimesel kolmel kuul keskendutakse raamatukogudele kui kirjandus- ja kultuurikeskustele, kevadel tutvutakse raamatukogude võimalusi tegutsedes kogukonnakeskusena, suvekuudel tulevad raamatukogud tavapärastest ruumidest väljaspoole ja aasta viimased neli kuud pühendatakse tuleviku raamatukogule. Fookusteemasid toetavad läbi aasta erinevad tegevused.

Aasta lükati käima 12. jaanuaril toimunud ühisel ettelugemisel raamatukogudes üle Eesti, sellest omakorda saavad alguse läbi aasta kestvad lugemistalgud.

Meie kooli  õpilased võtsid ühisest ettelugemisest osa õpetaja Anu Kivi eestvedamisel.

Viimati muudetud 13.01.2022.