Vastuvõtt

Töökohapõhine õpe

Mis on õpipoisikoolitus ehk töökohapõhine õpe?

Õpipoisiõpe on arenenud Euroopa riikides levinud õppevorm ning Eestis on kavas seda suuremahuliselt arendada aastatel 2015 – 2018 Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toetuse eest.

Õpipoisikoolitus ehk töökohapõhine õpe on kutseõppe tasemeõppe vorm, mille puhul praktika ettevõttes või asutuses moodustab vähemalt 2/3 õppekava mahust.  Töökohapõhine õpe toimub praktikakohas ja koolis nii kontaktõppe kui iseseisva tööna. Praktikakohas omandab õpilane õppekavas kirjeldatud õpiväljundeid praktikakohapoolseid tööülesandeid täites. Praktikast ülejäävas mahus toimub õpe koolis ning sel ajal ei täida õpilane praktikakohapoolseid tööülesandeid. Õpipoisiõpe toimub kooli, õppija ja tööandja koostöös.

Töökohas makstakse õpilasele tasu vastavalt tema panusele, õppijal on ettevõttega tööleping ning ettevõttel on suurem vastutus õppe läbiviimisel ja kvaliteedi tagamisel. Õppetöö toimub  kooli õppekava alusel, mis on registreeritud EHIS-s. Kuna tegemist on tasemeõppega, siis lõppeb õpe kutseeksamiga, kui aga kutseeksami tegemise võimalus puudub, siis kooli lõpueksamiga.

Täpsem info koolis õpitavate erialade koordinaatoritel või kooli projekti ja arendusjuhilt.

 

Erialade koordinaatorid:

 • Malle Peterson – toiduainete töötlemise ja toitlustuse valdkond
  malle.peterson [at] olustvere.edu.ee
 • Tiina Ardel – turismi valdkond
  tiina.ardel [at] olustvere.edu.ee
 • Miljan Talvet – sekretäri, raamatupidaja eriala õppekavade koordinaator
  miljan.tambet [at] olustvere.edu.ee
 • Miralda Paivel – põllumajanduse valdkond
  miralda.paivel [at] olustvere.edu.ee
 • Ingrid Uus – käsitöö valdkond
  ingrid.uus [at] olustvere.edu.ee
 • Marika Šadeiko projekti- ja arendusjuht
  marika.shadeiko [at] olustvere.edu.ee

Õpipoisiõppe õppekavad:

 • Aedviljatöötleja

 • Jookide tehnoloogia

 • Piimatoodete tehnoloogia

 • Pagar

 • Kondiiter