KorruptsiooniennetusKorruptsiooniennetusega seotud küsimustega tegeleb Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna asejuhataja
Hille Voolaid e-post: Hille.Voolaid@hm.ee, telefon: 7350109

Korruptsiooniennetusega seotud küsimustega tegeleb Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna asejuhataja
Hille Voolaid e-post: Hille.Voolaid@hm.ee, telefon: 7350109