Oluline

Alates 30.03 jätkub õppetöö kõigis õppevormides vastavalt tunniplaanile DISTANTSÕPPENA. 30. jaanuar Helme Uusen


- Õppematerjalid e-keskkondades  /TAHVEL, Moodle jms/ , täiendavad infoteated kursusejuhendajatelt ja valdkonna juhtõpetajatelt.

- Täienduskoolitused samal ajavahemikul lükkuvad edasi, infokirjad otse osalejatele.

- ÕPILASKODU samal ajavahemikul SULETUD!

 

- Õppematerjalid e-keskkondades  /TAHVEL, Moodle jms/ , täiendavad infoteated kursusejuhendajatelt ja valdkonna juhtõpetajatelt.

- Täienduskoolitused samal ajavahemikul lükkuvad edasi, infokirjad otse osalejatele.

- ÕPILASKODU samal ajavahemikul SULETUD!