Täiendusõppe koolitused


Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool pakub alljärgnevaid täienduskoolitus kursusi

Info: koolitus@olustvere.edu.ee või tel. +372 43 74 234; +372 5059 304 Koolituste eest vastaja: Marika Šadeiko - projekti- ja arendusjuht

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Vaata erinevaid võimalusi koolituste toetusteks sh. tööandjale  SIIT

VALDKOND: Käsitöö

VALDKOND: Põllumajandus ja loomakasvatus

PRIA PIP koolitus: Põllumajandusloomade heaolu - lihaveisekasvatus (14.mai 2021). Koolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames, rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD). Õppekava. Õppekava on kinnitatud Maaeluministeeriumi poolt 03.05.2021 nr 4.2-6/875-I
PRIA PIP koolitus: Põllumajandusloomade heaolu - lambakarjamaad (1.juuni 2021). Koolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames, rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD). Õppekava. Õppekava on kinnitatud Maaeluministeeriumi poolt 24.05.2021 nr 4.2-6/1036-I
 
PRIA PIP infopäev: Põllumajandusloomade heaolu – väikemäletsejalised (lambad/kitsed) (2.juuni 2021). Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames, rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).
 
PRIA PIP koolitus: Põllumajandusloomde heaolu - vasikakasvatus (15.juuni 2021). Koolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames, rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD). Õppekava on kooskõlastatud Maaeluministeeriumi poolt  01.06.2021 nr 4.2-6/ 1120-1
 
PRIA PIP infopäev: Põllumajandusloomade heaolu – udaratervis veisekarja (16.juuni 2021). Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames, rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).
PRIA PIP koolitus: Põllumajandusloomade heaolu koolitus - hobuste kabjahooldus (21.juuni 2021). Koolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames, rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD). Õppekava on kooskõlastatud Maaeluministeeriumi poolt 08.06.2021 nr 4.2-6/1142-1 .
PRIA PIP koolitus: Põllumajandusloomade heaolu - piimaveised (8.juulil 2021). Koolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames, rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).
PRIA PIP koolitus: Põllumajandusloomade heaolu - seakasvatus (17.august 2021). Koolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames, rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD). Õppekava on kooskõlastatud Maaeluministeeriumi poolt 08.06.2021 nr 4.2-6/1485-1
 
TASULINE KOOLITUS: Mesinduse kursus väiketootjatele  - 80 tundi (algab 9.jaanuar 2021). Koolituse hind 275 eurot (Koolitusgrupp on komplekteerunud)

VALDKOND: Toiduainete töötlemine

RKT KOOLITUS: Arvutikasutus piima- ja lihatoodete valmistajatele (kuupäevad täpsustamisel)

VALDKOND: Majandusarvestus ja maksundus

RKT koolitus: Põllumajandusettevõtte raamatupidamine pilvetarkvaraga Merit - 36 tundi (21.oktoober - 30.oktoober 2021)

VALDKOND: Sekretäri- ja kontoritöö

RKT koolitus: Töö virtuaalsetes meeskondades  - 26 tundi (10.september - 25.september 2021)

VALDKOND: Transporditeenused

Tasuline koolitus: T-kategooria juhilibade taotlemine (KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERUNUD!)

VALDKOND: Reisimine, turism ja vaba aja veetmine

VALDKOND: Majutamine ja toitlustamine

RKT koolitus: Toidutoote turundus (19.august - 3.november 2021). Koolitus on osalejatele tasuta

Ettevõtete poolt tellitavad koolitused:

Toiduhügieen - 8 õppetundi

Etikett ja lauakatmine koos toiduvalmistamisega - 5 õppetundi (programm koostatakse koostöös tellijaga. Sobib ka põhikooli lõpuklassidele või gümnaaiumiõpilstel) Hind 300 - 350 eurot sõltuvalt, mida toiduvalmistamisel tehakse

VALDKOND: Arvutikasutus

Ettevõtete poolt tellitavad koolitused (võimalik on ka erinevate teemade kombineerime ja ühendamine tulenevalt ettevõtte vajadustest):

Digiturvalisus - 5 tundi

Arvutikasutus: tabeltöötlusprogramm Excel - 24 tundi

Arvutikasutus: tekstitöötlusprogramm Word - 15 tundi

Meeskonnatöö juhtimine virtuaalajastul - 12 tundi

Digiturvalisus ning töö virtuaalsetes meeskondades - 26 tundi

Liitreaalsuse kasutamine ettevõtte turundamiseks - 26 tundi

VALDKOND: Aiandus

Tasuline koolitus: Väikeaia kujundamise kursus (10.september 2021 - 6.mai 2022). Maksumus 250 eurot

Tasuline koolitus: Väikeaia kujundamise kursus edasijõudnutele (1.oktoober 2021 - 13.mai 2022) Maksumus 250 eurot

 

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool pakub alljärgnevaid täienduskoolitus kursusi

Info: koolitus@olustvere.edu.ee või tel. +372 43 74 234; +372 5059 304 Koolituste eest vastaja: Marika Šadeiko - projekti- ja arendusjuht

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Vaata erinevaid võimalusi koolituste toetusteks sh. tööandjale  SIIT

VALDKOND: Käsitöö

VALDKOND: Põllumajandus ja loomakasvatus

PRIA PIP koolitus: Põllumajandusloomade heaolu - lihaveisekasvatus (14.mai 2021). Koolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames, rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD). Õppekava. Õppekava on kinnitatud Maaeluministeeriumi poolt 03.05.2021 nr 4.2-6/875-I
PRIA PIP koolitus: Põllumajandusloomade heaolu - lambakarjamaad (1.juuni 2021). Koolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames, rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD). Õppekava. Õppekava on kinnitatud Maaeluministeeriumi poolt 24.05.2021 nr 4.2-6/1036-I
 
PRIA PIP infopäev: Põllumajandusloomade heaolu – väikemäletsejalised (lambad/kitsed) (2.juuni 2021). Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames, rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).
 
PRIA PIP koolitus: Põllumajandusloomde heaolu - vasikakasvatus (15.juuni 2021). Koolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames, rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD). Õppekava on kooskõlastatud Maaeluministeeriumi poolt  01.06.2021 nr 4.2-6/ 1120-1
 
PRIA PIP infopäev: Põllumajandusloomade heaolu – udaratervis veisekarja (16.juuni 2021). Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames, rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).
PRIA PIP koolitus: Põllumajandusloomade heaolu koolitus - hobuste kabjahooldus (21.juuni 2021). Koolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames, rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD). Õppekava on kooskõlastatud Maaeluministeeriumi poolt 08.06.2021 nr 4.2-6/1142-1 .
PRIA PIP koolitus: Põllumajandusloomade heaolu - piimaveised (8.juulil 2021). Koolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames, rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).
PRIA PIP koolitus: Põllumajandusloomade heaolu - seakasvatus (17.august 2021). Koolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames, rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD). Õppekava on kooskõlastatud Maaeluministeeriumi poolt 08.06.2021 nr 4.2-6/1485-1
 
TASULINE KOOLITUS: Mesinduse kursus väiketootjatele  - 80 tundi (algab 9.jaanuar 2021). Koolituse hind 275 eurot (Koolitusgrupp on komplekteerunud)

VALDKOND: Toiduainete töötlemine

RKT KOOLITUS: Arvutikasutus piima- ja lihatoodete valmistajatele (kuupäevad täpsustamisel)

VALDKOND: Majandusarvestus ja maksundus

RKT koolitus: Põllumajandusettevõtte raamatupidamine pilvetarkvaraga Merit - 36 tundi (21.oktoober - 30.oktoober 2021)

VALDKOND: Sekretäri- ja kontoritöö

RKT koolitus: Töö virtuaalsetes meeskondades  - 26 tundi (10.september - 25.september 2021)

VALDKOND: Transporditeenused

Tasuline koolitus: T-kategooria juhilibade taotlemine (KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERUNUD!)

VALDKOND: Reisimine, turism ja vaba aja veetmine

VALDKOND: Majutamine ja toitlustamine

RKT koolitus: Toidutoote turundus (19.august - 3.november 2021). Koolitus on osalejatele tasuta

Ettevõtete poolt tellitavad koolitused:

Toiduhügieen - 8 õppetundi

Etikett ja lauakatmine koos toiduvalmistamisega - 5 õppetundi (programm koostatakse koostöös tellijaga. Sobib ka põhikooli lõpuklassidele või gümnaaiumiõpilstel) Hind 300 - 350 eurot sõltuvalt, mida toiduvalmistamisel tehakse

VALDKOND: Arvutikasutus

Ettevõtete poolt tellitavad koolitused (võimalik on ka erinevate teemade kombineerime ja ühendamine tulenevalt ettevõtte vajadustest):

Digiturvalisus - 5 tundi

Arvutikasutus: tabeltöötlusprogramm Excel - 24 tundi

Arvutikasutus: tekstitöötlusprogramm Word - 15 tundi

Meeskonnatöö juhtimine virtuaalajastul - 12 tundi

Digiturvalisus ning töö virtuaalsetes meeskondades - 26 tundi

Liitreaalsuse kasutamine ettevõtte turundamiseks - 26 tundi

VALDKOND: Aiandus

Tasuline koolitus: Väikeaia kujundamise kursus (10.september 2021 - 6.mai 2022). Maksumus 250 eurot

Tasuline koolitus: Väikeaia kujundamise kursus edasijõudnutele (1.oktoober 2021 - 13.mai 2022) Maksumus 250 eurot