Õppetöö

Praktikate korraldus


 

Majandusarvestus ja maksundus valdkonna erialadel

 

Põllumajanduse valdkonna erialadel

 

Sekretäri- ja kontoritöö valdkonna erialadel

 

Toitlustuse valdkonna erialadel

  • KOKK, tase 4, kutsekeskharidusõpe, päevaneõpe
  • KOKK, tase 4, kutseõpe (sessioonõpe)

 

Turismi valdkonna erialadel

 

 

Majandusarvestus ja maksundus valdkonna erialadel

 

Põllumajanduse valdkonna erialadel

 

Sekretäri- ja kontoritöö valdkonna erialadel

 

Toitlustuse valdkonna erialadel

  • KOKK, tase 4, kutsekeskharidusõpe, päevaneõpe
  • KOKK, tase 4, kutseõpe (sessioonõpe)

 

Turismi valdkonna erialadel