Erasmus+ programm


Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool pakub võimalust  sooritada osa või kogu oma praktika ka Eestist väljaspool Erasmus+ programmi abil. Programm katab välispraktikaga kaasnevad kulutused (reisikulu, elamiskulu, kindlustus) sihtriigis vastavalt igale riigile kehtestatud eelarvele.

Õpirändele saavad kandideerida kõik koolis õppijad õpingute ajal ja aasta jooksul pärast lõpetamist kui nad vastavad järgmistele tingimustele:

  • Soov ja valmisolek välispraktikale minna  

  • Ei tohi olla õppevõlgnevusi, põhjuseta puudumisi

  • Inglise keele oskus vähemalt suhtlustasandil

  • Aktiivne osalus kooli igapäevastes tegemistes

  • Vaata täpsemaid tingimusi kooli Õppekorralduseeskirja punktist 2.5

Õpirändele mineku avaldus täida õppeinfosüsteemis TAHVEL. Avalduses palun põhjenda ka, miks tahad välispraktikal osaleda, mida soovid seal õppida.

Täiendavate küsimuste korral võta ühendust projekti- ja arendusjuhiga. E-posti aadress: marika.shadeiko [at] olustvere.edu.ee


KÄIMASOLEVAD PROJEKTID:

ERASMUS+ PROGRAMM                                                                             
Erasmus+ programmi koostööprojekt 21st century couching

AKREDITEERING KUTSEHARIDUSES:

- Perioodiks 01.06.23 - 31.08.24 on kasutada õpiränneteks 130 683 eurot

Toimunud on nelikümmmend viiskümmend õpirännet.

Tekstiilkäsitöö õpetaja: Mulle andis õpiränne palju juurde just sellest vaatest, kuidas mujal maailmas toimetavad valdkonnas väikeettevõtjad. See on oluline teadmine,m sest ka EEstis on tegemist peamiselt valdkonnas väiketootjatega.

 

 

 

 

 

Projekt "Rohepööret toetavate oskuste arendamine"

Projekti toetab konsortsiumi tegevust, mis viiakse ellu Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest taaste- ja vastupidavusrahastu komponendi Taaste- ja vastupidavusrahastu reformi „Ettevõtete rohepööre“ investeeringu 1 „Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks“ elluviimiseks.

Konsortsiumi liikmed põllumajanduse, kalanduse, metsanduse valdkonna konsortsiumis on: EMÜ, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, Järvamaa Kutsehariduskeskus, Räpina Aianduskool, EPKK, Eesti Aiandusliit, Eesti Kalatootjate Keskühistu

Konsortsiumi liikmed toiduainete töötlemise valdkonna konsortsiumis on:  EMÜ, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Rakenduslik Kolledž, Tallinna Teeninduskool, Olustvere Teeninduskool, Eesti Toiduainetööstuse Liit, Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit ning MTÜ Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda.

Periood: 1.08.2023-31.10.2024

Projekti raames ühtlustatakse konsortsiumi liikmete vahel rohepöörde mõistet, vaadatakse üle toiduainete töötlemise, põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse valdkonna õppekavad ning täiendatakse neid vajadusel roheoskuste teemadega, töötatakse välja ettepanekud kutsestandardite muutmiseks vajadusel ning täienduskoolituste õppekavad.

Projekt: Aktiivsed mõisad

Partnerid:

  • Smiltene Vallavalitsus
  • Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Eesmärk on toetada erinevaid kogukonnale suunatud tegevusi, et Gaujena ning Olustvere mõis oleksid aktiivsed kogukonnakeskused.

Projekti raames toimuvad õppevisiidid Eestisse (2tk) ja Lätti (2tk) ning erinevad kursused. Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool organiseerib lihatoodete tehnoloogia, jookide tehnoloogia ja tervislike küpsetiste valmistamise ning Gaujena kogukond taaskasutusmaterjalide kasutamise kursused.

Koolituste ja õppevisiitide sihtgrupp on väiketootjad ja väikeettevõtjad.

Maksumus: 59412,80 eurot

Periood: 01.11.2023 – 28.02.2025

 

KÄIMASOLEVAD PROJEKTID:

ERASMUS+ PROGRAMM                                                                             
Erasmus+ programmi koostööprojekt 21st century couching

AKREDITEERING KUTSEHARIDUSES:

- Perioodiks 01.06.23 - 31.08.24 on kasutada õpiränneteks 130 683 eurot

Toimunud on nelikümmmend viiskümmend õpirännet.

Tekstiilkäsitöö õpetaja: Mulle andis õpiränne palju juurde just sellest vaatest, kuidas mujal maailmas toimetavad valdkonnas väikeettevõtjad. See on oluline teadmine,m sest ka EEstis on tegemist peamiselt valdkonnas väiketootjatega.

 

 

 

 

 

Projekt "Rohepööret toetavate oskuste arendamine"

Projekti toetab konsortsiumi tegevust, mis viiakse ellu Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest taaste- ja vastupidavusrahastu komponendi Taaste- ja vastupidavusrahastu reformi „Ettevõtete rohepööre“ investeeringu 1 „Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks“ elluviimiseks.

Konsortsiumi liikmed põllumajanduse, kalanduse, metsanduse valdkonna konsortsiumis on: EMÜ, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, Järvamaa Kutsehariduskeskus, Räpina Aianduskool, EPKK, Eesti Aiandusliit, Eesti Kalatootjate Keskühistu

Konsortsiumi liikmed toiduainete töötlemise valdkonna konsortsiumis on:  EMÜ, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Rakenduslik Kolledž, Tallinna Teeninduskool, Olustvere Teeninduskool, Eesti Toiduainetööstuse Liit, Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit ning MTÜ Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda.

Periood: 1.08.2023-31.10.2024

Projekti raames ühtlustatakse konsortsiumi liikmete vahel rohepöörde mõistet, vaadatakse üle toiduainete töötlemise, põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse valdkonna õppekavad ning täiendatakse neid vajadusel roheoskuste teemadega, töötatakse välja ettepanekud kutsestandardite muutmiseks vajadusel ning täienduskoolituste õppekavad.

Projekt: Aktiivsed mõisad

Partnerid:

  • Smiltene Vallavalitsus
  • Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Eesmärk on toetada erinevaid kogukonnale suunatud tegevusi, et Gaujena ning Olustvere mõis oleksid aktiivsed kogukonnakeskused.

Projekti raames toimuvad õppevisiidid Eestisse (2tk) ja Lätti (2tk) ning erinevad kursused. Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool organiseerib lihatoodete tehnoloogia, jookide tehnoloogia ja tervislike küpsetiste valmistamise ning Gaujena kogukond taaskasutusmaterjalide kasutamise kursused.

Koolituste ja õppevisiitide sihtgrupp on väiketootjad ja väikeettevõtjad.

Maksumus: 59412,80 eurot

Periood: 01.11.2023 – 28.02.2025

 


Lõpetatud projektid

ERASMUS+ PROGRAMM

Erasmus+ akrediteering kutsehariduses

- Perioodiks 01.06.22 - 31.08.23 on kasutada õpiränneteks 110 535 eurot

Hetkel on toimunud nelikümmend seitse õpirännet. Neist kuus on erinevatel koolitustel osalemised, 6 kuus on töövarjutused, neli õpilast on osalenud kutsevõistlusel ning kolmkümmend seitse on õppijate lühiajalised õpränded.

Õppijate aruannetest:

- Koka õppija:  "Õpiränne pakkus mulle ainulaadse õppimiskogemuse, millel on kindlasti positiivne mõju minu nii minu isiklikule kui tööalasele arengule.....".

- Jookide tehnoloogia õppija: " Sain palju teadmisi, kuidas minu enda veinikelder ja tootmisprotsess võiks välja näha. Õpiränne oli hea näide sellest, kuidas veini toota loomulikult, ilma lisanditeta.  See andis mulle palju

arusaamu ja uusi ideid. Sain palju teada kohalikest viinamarjadest ja sortidest, milleks need sobivad ja millal on õige aeg neid valida. Samuti seadmetest, tootmisprotsessidest ja toodangu säilitamisest".

- Koka õppija: "Minu jaoks oli suur erinevus see, et Eestis on koguaeg kiire, aga prantslased on väga rahuliku meele ja tegutsemisega."

Töötajate õpirännetest:

- Tekstiilkäsitöö õpetaja

- Koka erialakeele ja koka ainete õpetaja: "Õppisin märkama ja sain ideid, kuidas oma kodupiirkonda rohelisemalt majandada. Mul oli võimalus võrrelda ka Eesti ja Prantsusmaa  nn. otse tootjalt tarbijale" võrgustiku toimimist. Sain sealt ideid, kuidas meil seda teha".

Projekt Õpirännete kasutamine organisatsiooni  rahvusvahelistumise ning jätkusuutlikuks arengu toetajana
ning õppijate konkurentsivõime tõstmiseks tööturul

Projekt Õpirändega Euroopasse II

Projekt Õppides loon ennast

Õpirändel osalenud:

Klaasi õppekava õpetaja: "Õpirände käigus sain külastada ka 26. Rahvusvahelist Palau-Del-Vidre Klaasifestivali. Sellest  võttis osa 40 klaasikunstnikku- ja meistrit. Klaasikunstnikud olid esindatud oma teoste näitus-müügiga, toimusid töötoad ja esitlused, kultuuriprogramm linnaväljakul. Kunstnike väljapanekud toimusid vabadel äripindadel ja garaažides ning kuurides, mis asusid üksteisele suhteliselt lähestikku kolmel tänaval.  Õpirändel tekkisid kontaktid rahvusvaheliselt tunnustatud klaasikunstnike ja – meistritega, kellega ehk avanevad tulevikus koostöövõimalused. Õpirändel omandasin eelkõige uusi teadmisi ja oskusi erinevate klaasitehnikate ja ka erinevate töömeetodite kasutamise kohta klaasipuhumises.  Oli väga põnev ja huvitav“.  Minu näitusetöö Must auk  Pildil Väljapanek festivalilt

Projekt Õpirändega Euroopasse

Õpirändel osalenud:

Pagari õpilane: "Õppisin Prantsusmaal nii šokolaadi tehnoloogiat, kui ka suhkrutehnoloogiat. Tegime erinevatest šokolaadidest komme ja sulasuhkrumassist lilli ja lipsukesi. Nägime ka kuidas puhuda sulasuhkrut nagu klaasipuhujad puhuvad klaasi. Olime ka pagariõppes, kus nägime ja ka tegime erinevaid prantsusmaale omaseid nö leibu. Kõik leivad ja saiakesed on muidugi kõik valged, mitte nagu Eestis tumedat värvi leiva puhul ja valge saia puhul. Neil on väga tähtis saia koorik. Pehmet saia nagu Eestis ma seal ei näinudki. Saime käed valgeks ka pagariõppes. Saime erinevaid retsepte, mida peale tõlkimist saaksime ka ise kasutada. Jõudsin järeldusele, et Eestis on kondiitriõpe ikka väga lapsekingades ja iganenud. Prantsusmaal hõlmab kondiitriõpe kõike, mis on magus ja erinevaid töövõtteid"

Koka õpilane: "Minu üks päev nägi välja selline: Ennelõunal olime koos chef Seigle’ga ja valmistasime lõhe. Selleks puhastasime lõhe, lõikasime risti 4cm viilud, keerasime kõhuservad sissepoole kokku ja sidusime kinni. Peale määrisime oliiviõli, tilli ja sidruni marinaadi. Grillisime rattaid mõlemalt poolt ja järelküpsetasime ahjus 180°C juures. Lõhe kõrvale tegime beaurre blanc kastet. Selleks redutseerisime valget veini hakitud šalottsibulaga, lisasime koort ja võid. Tegime ka sauce tartare ehk majonees dijoni sinepist, munakollasest ja õlist ning sinna sisse peeneks hakitud sibul, petersell, kappar, marineeritud kurk. Magustoiduks tegime mousse au chocolat’i. Vesivannil sulatatud tumedale šokolaadile lisasime või, munakollased ja jahtunult ka suhkruga vahustatud munavalged. Chef Nicolas näitas, kuidas teha marmormune ehk keetis munad, lõhkus natuke koort ja pani suitsutusmasinasse. Pealelõunal tutvusin teenindusepoolega.  Mise en place ehk eelkate koosnes diplomaaditaldrikust, kahvlist, noast, veeklaasist, valge veini pokaalist, saiataldrikust, karahvini alusest ja servietist. Noad, kahvlid, lusikad, taldrikud poleerisime sooja äädikaveega ja pokaalid, klaasid veeauruga. Voltisime serviette mitmel erinevat viisi. Käisime veinikeldris, täiendasime restorani veinikappi. Puhastasime vaskpanne isetehtud vahendiga- jämesool, äädikas ja jahu kokku segada ja sellega nuustikuga vaskpanni põhja hõõruda ning saab peegelpuhtaks". Pildil Kaetud laud   PIldi Minu tehtud küpsetised

Koka õpilane: "Õpiränded avardasid ääretult mu silmaringi. Kui varem teadsin kuidas meie väikses Eestis asju tehakse siis nüüd olen teadlik võimalustest ennast väga palju enam arendada välismaal. Kasutan ka rohkem prantsuse keelt, loen prantsusekeelseid kokandusraamatuid ja räägin entusiastlikult oma kogetust teistele. Sain kogemusi inimestega suhtlemisel, nende mõistmisel, sain tolerantsemaks. Tutvusin Prantsuse elu ja kultuuriga ja sain ka avatumaks võõrastega suhtlemisel. Minu tähelepanu köidab nüüd kõik, mis on seotud Prantsusmaaga. Mulle meeldib väga rääkida Prantsuse toitudest ning jagada oma teadmisi teistele. Valmistan palju Prantsuse toite, pakun külalistele ning räägin juurde põnevat. Õpilastele, kes soovivad osaleda õperändel, kuid julgusest jääb vajaka, ütleksin, et olge julged, kaotada ja karta pole midagi, ainult võita".

EESTI VÄLISMINISTEERIUMI ARENGUKOOSTÖÖ PROJEKTID

Projekt Kutseõppeasutuste vaheline koostöö Volõõnia oblasti kutseõppeasutustega Ukrainas

MUUD PROJEKTID:                                                                                               

Olustvere mõisa kui tervikliku turismitoote välja arendamine ning kasutusvõimaluste laiendamine

Artikkel Sakalas 29.03.2022

 

 "Feeding the Word trought ECVET in Agriculture"

Novel digital tool and embedded learning approach for the use of augmented reality in rural tourism and related sectors“

"Euroopa Liidu tööturul konkurentsivõimelised kutseõppeasutuse lõpetajad"

"Õppijate praktika ja õpetajate stažeerimine Euroopa Liidu liikmes riikides"

“Erialateadmiste täiendamine välispraktika abiga”

EESTI VÄLISMINISTEERIUM ARENGUKOOSTÖÖ

Ukraina kutseharidussüsteemi toetamine selle vastavusse viimisel tööturu vajadustega

Projekt Ukraina kutseharidussüsteemi toetamine selle vastavusse viimisel tööturu vajadustega II

Projekt Valgevene kutsehariduse toetamine selle arendamisel (katkestatud olukorra tõttu Valgevenes)

Valgevene kutsehariduse toetamine selle arendamisel II (katkestatud olukorra tõttu Vagevenes)

Eesti kogemuse jagamine Ukraina kutsehariduse reformide toetuseks Volõõnia oblastis

Eesti parim praktika Gruusia kutsehariduse konkurentsivõime toetuseks II

Aitame kaasa Gruusia kutsehariduse arengule II

Eesti parim praktika Gruusia kutsehariduse konkurentsivõime toetuseks

Gruusia kolledž AISI õpetajate stažeerimine ja õpilaste praktika Eestis

KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS

Olustvere mõisapargi alleede hooldus

Olustvere mõisapargi hooldus

Olustvere veetorni osaline lammutamine

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli sigala hoone lammutus

Olustvere mõisapargi teede korrastamine I etapp

Olustvere mõisapargi teede rekonstrueerimine

NORDPLUS PROGRAMM                                                                              

Reaching greener future in local food&drink production and provider SME sector – innovative and best practice based adult training

Rahvusvahelised klaasimeistrite töötoad

*Project „Service design know-how for rural SMEs strengthening the link between adult learning and working life in rural SME local food sector”.

Projekt Sustainability  know-how for SMEs in rural tourism strengthening the link between adult learning and working life in rural SME sector

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

Olustvere mõisakompleksi kui kogukonna keskuse väljaarendamine, selle kultuuri väärtuse säilitamine ning kasutusvõimaluste laiendamine jätkusuutlikkuse tagamiseks

NORRA FINANTSMEHHANISMID

Olustvere mõisakompleksi kui turismiobjekti väljaarendamine ning selle kasutusvõimaluste laiendamine

EUROOPA LIIDU REGIONAALARENGUFOND

Simulaatorite soetamine Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolile

Toiduainetöötluse õppekavarühma sh. Aedviljatöötleja õppekava seadmete soetamine

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli peahoone renoveerimine

Praktiline väljaõpetus toiduainete töötlemise valdkonnas

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli õpilaskodu hoone ehitus ja sisustamine

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli toiduainete tehnoloogia praktilise väljaõppe õppebaasi ehitus ja olemasolevate ruumide renoveerimine ja seadmetega sisustamine

EUROOPA LIIDU SOTSIAALFOND

Projekt Õppijakeskse lähenemisviisi arendamine kutseõppeasutuses

Tööandjate ja kooli koostöö toetamine Olustvere TMK-s

PRÕM tegevus 8.7 “Kutsehariduse maine tõstmine” OSKAJA võistlus

PRÕM tegevus 8.7 “Kutsehariduse maine tõstmine”

Õppijate ettevõtlikkuse ja loovuse suurendamine Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis

Tugiõpilaste süsteemi käivitamine kutseõppeasutustes

Õppijate väljalangevuse vähendamine kutseharidusesüsteemist

Õpipoiss

E-Kutsekool

Kutsehariduse atraktiivsuse ning kvaliteedi tõstmine kutseõppeasutuste personali koolituse kaud

Kvaliteetne tööjõud kui Eesti turismi konkurentsivõime võti

Täiskasvanud elanikkonna karjääri- ja õpinõustamine Liivimaa kutseõppeasutuste baasil

EQUFAS – EQFi testimine põllumajanduslikus kutsehariduses

Kutsehariduse atraktiivsuse ning kvaliteedi tõstmine kutseõppeasutuste personali koolituse kaudu

HASARTMÄNGUMAKSU NÕUKOGU

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli võimla põranada rekonstrueerimine

                                                                                                                                 
Simulaatori ostmine Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli põllumajanduse õppekavarühmale