Veel

Turismikorraldaja, tase 5 (Mittestatsionaarne õpe)

Dokumentide vastuvõtu periood: 15.08-20.10.2024
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõppe jätkuõpe 5. taseÕppevormMittestatsionaarne õpeEeldus alustamiseksKeskharidus, õpingute alustamiseks nõutav eelnev väljaõpe turismi, majutuse või toitlustuse valdkonnas vähemalt kutsehariduse 4. tasemel VÕI töökogemus turismi valdkonnasÕppeaeg1 aasta

Õppimine

 • Sessioonõpe: õpe koolis toimub 4 päevaste sessioonidena 1-2 korda kuus
 • Õppetöö on õppijale tasuta
 • Suur osa õppekavast läbitakse praktikana ettevõtetes ja õppija iseseisva tööna

 

Vastuvõtutingimused

 • Keskharidus
 • Eelnev väljaõpe turismi, majutuse või toitlustuse alal vähemalt kutsehariduse 4.tasemel VÕI töökogemus turismi valdkonnas

 

Turismikorraldaja eriala omandamiseks õpitakse

Turismiettevõtlust, turismiturundust, turismiettevõtte juhtimise aluseid, projektijuhtimist, klienditeeninduse korraldust, majutus- ja toitlustusteenuste, sündmuste ja seminaride ning vaba aja tegevuste korraldamist, arendamist ja turundamist, kutsealast inglise keelt, vene keelt ning Eesti pärandkultuuri kasutamist turismis.

Õppekava aluseks on turismikorraldaja tase 5 kutsestandard, õppekava spetsialiseerub maaturismiettevõtlusele

Toimuvad õpikäigud ja õppeekskursioonid.

Lõputööna koostatakse (maa)turismitoote arendusprojekt.

Praktika

 • Ettevõttepraktika maaturismiettevõtetes 15 EKAP
 • Õppijad, kes töötavad turismi valdkonnas, saavad sooritada praktika oma ettevõttes töötades

 

Omandatavad oskused

 • maaturismiteenuste (sh majutus-, toitlustus-, vaba aja -, sündmuste ja seminari- teenused) korraldamine ja arendamine
 • maaturismiteenuste turundamine ja müük
 • klienditeeninduse korraldamine, külalislahke suhtlemine klientidega ja nende professionaalne teenindamine
 • juhtimine ja finantsplaneerimine maaturismiettevõttes
 • projektitöö
 • piirkondlik ja valdkondlik koostöö

Lõpetaja omandab kutseerihariduse ning turismikorraldaja oskused (tase 5)

Võimalused tööturul

Lõpetanud võivad tööle asuda arendajana erinevates turismiettevõtetes: majutusettevõtetes, toitlustusettevõtetes, aktiivse puhkuse ning tegevusturismiettevõtetes, looduskaitsealade ja teemaparkide külastuskeskustes, Riigimetsa Majandamise Keskuses, sündmus- ja seminarikorraldaja organisatsioonides ning turismi arendusorganisatsioonides

 

Edasiõppimise võimalused

 • kõik rakenduskõrg- ja kõrgkoolid
 • turismi valdkonnas Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Ettevõtluskõrgkool Mainor

 

Sisseastumisest

Lisainfo:

Turismi- ja toitlustuse valdkonna  koordinaator ja õpetaja Tiina Ardel

 • e-post: tiina.ardel@olustvere.edu.ee