Veel

Tekstiilkäsitöö, tase 4 (Mittestatsionaarne õpe)

Dokumentide vastuvõtu periood: 02.05-31.08.2023
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõppe esmaõppe 4. taseÕppevormMittestatsionaarne õpeEeldus alustamiseksKeskharidusÕppeaeg2. aastat

Õppimine

 • keskhariduse baasil kaks aastat
 • õppija saab baasoskused põhilistes tekstiiltehnoloogiates
 • õppetöö on õppijale tasuta
 • teoreetiline ja praktiline õpe koolis toimub kolmepäevaste sessioonidena 1-2 korda kuus (neljapäevast laupäevani)
 • 1/6 kogu õppekavast läbitakse praktikaettevõttes ja kooli praktikabaasis

Valikmoodulite läbimine annab õppijale lisaoskused õpitaval erialal ja loob paremad võimalused tööturul konkureerimiseks.

Vastuvõtutingimused

 • keskharidust tõendav dokument
 • avaldus
 • isikut tõendava dokumendi koopia
 • individuaalne vestlus koos 3 omavalmistatud käsitööesemega
 • üldkompositsiooni alane proovitöö
 • enne sisseastumisvestlust on vajalik läbi lugeda õppekava juurde kuuluv rakenduskava

Tekstiilkäsitöö eriala omandamiseks õpitakse

Eesti rahvakultuuri ja tekstiilipärandit, kavandamist ja kujutamist, materjaliõpetust ja kanga kujundamist, silmuskudumist, heegeldamist, õmblemist, tikkimist, kangakudumist, tekstiiltoodete ning teenuste arendust ja turundust.

Praktika

I kursusel kaks nädalat praktikat Olustvere tekstiilikojas, kaks nädalat ettevõttes
II kursusel viis nädalat praktikat Olustvere tekstiilikojas, viis nädalat ettevõttes

Tulemus

 • valmistab kvaliteetseid ja esteetilisi käsitööesemeid ja kujundab kangaid
 • kasutab oma töös traditsioonilisi ja kaasaegseid tehnikaid, töövõtteid ja valmistusviise
 • juhendab oma oskuste piires kaastöötajaid ja harrastajaid tekstiilkäsitöö alal
 • korraldab oma käsitöötoodete- ja teenuste esitlemist ja müüki
 • järgib oma kutsetöös käsitöölise kutse-eetika põhimõtteid ja väärtustab ametiau

Õpingud loetakse lõppenuks kui õppija on omandanud õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ning sooritanud kutseeksami Tekstiilkäsitööline, tase 4

 • Võimalused tööturul

Eriala lõpetajal on ettevalmistus töötamiseks:

 • käsitöölisena tekstiilkäsitööga tegelevas ettevõttes
 • asutada iseseisev käsitööettevõte
 • juhendada lihtsamaid tekstiilkäsitöö ringe

Edasiõppimise võimalused

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, erialased täiendõppe kursused

Sisseastumisest

Lisainfo

Helme Uusen / Õppeosakonna sekretär

 • Telefon: +372 437 4244
 • e-post: metoodika@olustvere.edu.ee

Marika Šadeiko / Käsitöö õppekavarühma koordinaator

 • Telefon: +372 5059304
 • e-post: marika.shadeiko@olustvere.edu.ee