Veel

Põllumajandustöötaja, tase 4 (Statsionaarne õpe)

Dokumentide vastuvõtu periood: 02.05-12.08.2024
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutsekeskhariduse esmaõppe 4. taseÕppevormStatsionaarne, päevane õpeEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg3 aastat 6 kuud

eriala on mõeldud noortele, kellele meeldib elu maal, masinad ja loomad; samas peavad põllumajanduseriala valinud poisid-tüdrukud olema tulevikus valmis vajadusel töötama kellaaega vaatamata. Põllumajanduseriala eeldab head tervist, teravat mõistust ning positiivset ellusuhtumist!

PRAKTILINE PÕLLUHARIDUS OLUSTVERE KOOLIST!

Õppekava koostamise aluseks on

Õpitakse

  • taimekasvatust (mulla- ja väetamisõpetus, maaviljelus, taimekaitse, põllu- ja rohumaakultuuride kasvatamine);
  • loomakasvatust (veiste hooldamine, söötmine, tervishoid, lüpsmine );
  • põllumajandustehnikat (traktorid, põllumajandusmasinad, metallitööd, paiksed mehhanismid)
  • majanduse ja ettevõtluse aluseid
  • aianduse ja metsanduse aluseid
  • suhtlemist ja meeskonnatööd

 

Õppetöö

Teoreetilise õppetöö tulemusena omandatakse kutsekeskharidus ning teadmised, mis on vajalikud tulemuslikuks tööks põllumajandusettevõtetes.

Praktiline õpe viiakse läbi kooli õppetalus, kus on olemas kõik võimalused (põld, masinad) eriala õpetamiseks kaasaegsel tasemel:

õpetamisel on kaasatud ka naaberettevõtteid ning firmasid. II kursusel on ettevõtetes 3 nädalat loomakasvatuse praktikat (farmitööd) ning 4 nädalat mullaharimise praktikat (kevadised põllutööd); pärast III kursust toimub 23 nädalat kestev ettevõttepraktika.

Õppekavas on ka auto (B kategooria) ja traktori (T kategooria) juhilubade saamiseks vajalikud õppeained, juhiload on võimalik omandada II kursuse lõpuks.III kursusel on võimalik saada taimekaitsetöötaja tunnistus. IV kursusel on õppijatel koostöös Viljandi Kutseõppeskeskusega võimalus  taotleda C-kategooria juhiluba.

 

Kooli lõpetamine

Lõpueksam on ühitatud kutsekvalifikatsioonieksamiga (taimekasvatus- või veisekasvatustöötaja IV tase).

Olustvere kooli lõpetaja on mitmekülgsete oskustega põllumajandustöötaja, kes tuleb toime tööga erineva suuruse ja spetsialiseerumisega põllumajandusettevõtetes, põllumajandust teenindavates firmades ning põllumajandussaaduste varumise ja müügiga tegelevates firmades.

Sisseastumisest

Lisainfo:

Helme Uusen / Õppeosakonna sekretär

  • Telefon: +372 437 4244
  • e-post: metoodika@olustvere.edu.ee

Miralda Paivel / Põllumajanduse valdkonna erialade koordinaator

  • e-post: miralda.paivel@olustvere.edu.ee