Veel

Kokk, tase 4 (Mittestatsionaarne õpe)

Dokumentide vastuvõtu periood: 02.05-01.10.2023
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõppe esmaõppe 4. taseÕppevormMittestatsionaarne õpeEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg2 aastat

Nõuded alustamiseks:  põhiharidus

 

Õppimine

õppekava läbimisel sooritatakse  Kokk tase 4 kutseeksam.

 • õppetöö on õppijale tasuta
 • teoreetiline ja praktiline õpe koolis toimub kolmepäevaste sessioonidena 1-2 korda kuus
 • suur osa õppekavast läbitakse on praktikana toitlustusettevõtetes ja iseseisva tööna.

 

Vastuvõtutingimused

 • avaldus
 • põhiharidust tõendav dokument
 • isikut tõendava dokumendi koopia
 • 2 fotot

 

Koka eriala omandamiseks õpitakse

Õppija:

 1. valmistab ja serveerib toitu, arvestades klientide vajadusi, ootusi ja soove, lähtuvalt kokatöö eripärast järgides tööohutus-, keskkonnaohutus- ja hügieeninõudeid;
 2. teenindab toitlustusettevõttes, järgib kliendikeskse teeninduse põhimõtteid
 3. väärtustab erinevate toidukultuuride mitmekesisust;
 4. töötab iseseisvalt, tulemuslikult, ohutult ja ressursi ning keskkonna säästlikult lähtudes kokatöö eetikast;
 5. korraldab enda tööd ratsionaalselt, analüüsib, hindab ja parendab enda ning meeskonnatööd;
 6. väärtustab enda kutse- ja tööalast arengut ja edasist õpiteed, lähtuvalt majutus- ja toitlustusvaldkonna arengust kasutades tarkvara
 7. mõistab loetud tekste ning väljendab ennast eesti keeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult;
 8. suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana;

 

Praktika toimub koolis ja ettevõttes.

Praktika toimub kooli poolt aktsepteeritud praktikaettevõtetes, töökeskkonnas juhendaja juhendamisel ja peab vastama tingimustele, mis võimaldavad praktika eesmärkide täitmise ning õpitud teadmiste ja oskuste praktilise rakendamise töökeskkonnas. Kool kindlustab õppijad praktikakohtadega, tagab praktika toimumise õppekavas ettenähtud mahus ja eesmärkide kohaselt, praktika koolipoolse juhendamise ja praktika tulemuslikkuse hindamise. Kooli, õpilase ja praktikaettevõtte vahelised suhted reguleeritakse enne praktika algust sõlmitava kolmepoolse lepinguga. Praktikat sooritatakse erinevates majutus- ja toitlustusettevõtetes. Praktika jooksul toimub eelnevalt õpitud teoreetiliste teadmiste kinnistamine.

Koka erialal teostatatav praktika jaguneb kaheks:

 • Abikoka praktika, mis sooritatakse  esimesel õppeaastal
 • Kokatöö praktika, mis sooritatakse esimesel ja teisel õppeaastal.

 

Võimalused tööturul:

Eriala lõpetajal on ettevalmistus töötamiseks:

 • kokana erinevates toitlustusettevõtetes
 • asutada iseseisev toitlustusettevõte

 

Sisseastumisest

 

Lisainfo:

Tiina Ardel / Turismi ja toitlustuse valdkonna koordinaator

 • Telefon: +372 437 4244
 • e-post: tiina.ardel@olustvere.edu.ee