Klaasipuhuja assistent, tase 4 (Mittestatsionaarne õpe)

Dokumentide vastuvõtu periood: 3.05 - 3.11.2021
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõppe esmaõppe 4. taseÕppevormMittestatsionaarne õpeEeldus alustamiseksKeskharidusÕppeaeg2. aastat

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool pakub mittestatsionaarses õppevormis klaasipuhuja assistendi õpet. Klaasipuhuja assistendi ametit omandama on oodatud käsitööst ja tarbekunstist huvitatud vähemalt keskharidust omavad inimesed. Õpe kestab 2 aastat.

Eesmärgiks on klaasipuhuja assistentide ettevalmistamine, kes on valmis töötama klaasipuhumismeeskonna liikmena ja oskavad valmistada klaasipiibuga puhudes ning käsitsi tööriistadega vormides lihtsamaid kvaliteetseid klaasesemeid.

Mittestatsionaarses õppevormis õppimise puhul toimub teoreetiline ja praktiline õppetöö koolis 5-6 päevaste sessioonidena 1 kord kuus. Eriala omandamiseks õpitakse klaasi kuum- ja külmtöötluse peamisi tehnoloogiaid, tootearendust, kompositsiooni- ja materjaliõpetust ning klaastoodete ja teenuste turundust.
Suur osa õppekavast läbitakse iseseisva tööna ning praktiseerides kooli õppebaasis Olustvere klaasikojas. Praktiseerimine kooli avatud töökojas annab õpilasele kogemuse osutada erinevaid käsitööteenuseid nt. lihtsamate klaasesemete valmistamine, harrastajate juhendamine ja õpitubade läbiviimine.

Ettevõttepraktikat sooritades arendavad õppijad klaasi kuum- ja külmtöötlustehnikate oskusi ning probleemide lahendamise ja meeskonnatöö vilumusi. Kuna kutseõppes on praktilisel väljaõppel väga oluline osa õppija oskuste kujundamisel, siis on tähtis, et õppija mõtleb läbi ja arvestab praktika sooritamise ajaliste võimalustega.

Õppetöö on õppijale tasuta; maksta tuleb oma toidu, ööbimise (kui ööbitakse kooli õpilaskodus või lähikonnas paiknevates majutusettevõtetes), kooli juurde sõidu ja paljundatud õppematerjalide eest ning osaliselt ka õppematerjalide eest.

Lõpetajad omandavad kutsehariduse. Soovijatel on võimalus teha kutseeksam ja saada klaasipuhuja sell tase 4 kutsetunnistus. Lõpetajatel on võimalus edasi õppida Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti osakonnas, praktiseerida Eestis või välismaal klaasistuudiotes ja –vabrikutes või asutada enda klaasistuudio.

 

Sisseastumisest

 

Sisseastumiskatsed kohapeal:

  • kompositsiooni ülesanne värviliste paberitega
  • personaalne vestlus, kaasa tuua enda käsitööd erinevates tehnikates või joonistusi või maale või muid kunstiteoseid max 5 eset

 

Lisainfo:

Helme Uusen / Õppeosakonna sekretär

  • Telefon: +372 437 4244
  • e-post: metoodika@olustvere.edu.ee

Ingrid Uus / Käsitöö valdkonna erialade koordinaator

  • e-post: ingrid.uus@olustvere.edu.ee