Kalender

Filtreeri sündmusi

Sündmuse tüüp

Kõik Sündmus Aktus Näitus Sport Huvitegevus Koolitus Infopäev Koolitus PRIA Koolitus PRIA PIP Koolitus RKT Tasuline koolitus Õppetöö

Kuupäev
 
Möödunud sündmused
2017/2018õa(2)
25juuli
Infopäev - Karja tervis lihaveisekasvatajatele

Infopäev toimub 25.juuli.2018 Olustvere Teenindus ja Maamajanduskooli peahoone aulas.

Infopäev toimub programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames ning on sihtrühmale tasuta.

Ajakava:

09.45 – 10.15 - Kogunemine, registreerimine

10.15 - 11.45 - Õppetöö

11.45 – 12.15 - Paus

12.15 – 13.45 - Õppetöö

13.45 – 14.15 - Arutelu, kokkuvõtte.

Lektor: prof. Carlo Angelo Sgoifo Rossi. Milano Ülikool, Itaalia.
https://www.researchgate.net/profile/Carlo_Sgoifo_Rossi

Rohkem infot leiab siit.
 

Vajalik registreerimine, tähtaeg kuni 23.07.2018.

Registreeri ennast siin!

Sulge

02august
Põllumajandusloomade heaolu koolitus – lihaveisekasvatajatele

Infopäev toimub 02. august 2018 ETKÜ Põllumajandusloomade kogumiskeskuses Kaunissaares, Anija vald Harju maakond. Asukoht
Koolituse eesmärk on jagada teavet lihaveisekasvatajatele kes rajavad ehitist või ruumi mis tagaks loomadele parimad heaolutingimused nende igapäevaelu vajaduste rahuldamiseks.

AJAKAVA
09.45 – 10.00 Kogunemine, registreerimine.
10.00 – 10.30 Praktiku nägemus lihaveiste heaolust. J. Mättik
10.30 – 12.00 Lihaveiste heaolu mõjutavad tegurid. M. Kass
12.00 – 12.15 Paus
12.15 – 13.15 Loomade pidamise nõuetest ja kohalduvast seadusandlusest. T. Serva
13.15 – 13.45 Lõuna
13.45 – 15.15 Lihaveiste pidamiseks vajalike hoonete ja rajatiste projekteerimine ning ehitus lähtudes heaolu nõuetest. V. Luts
15.15 – 16.45 Praktiline õpe farmis. V. Luts
16.45 – 17.00 Arutelu ja kokkuvõtted.

Lektorid:
Jane Mättik, lihaveisekasvataja Pirgo Angus OÜ, Lihaveisekasvatajate Selts juhatuse liige.
Marko Kass, dotsent, Eesti Maaülikool.
Tarmo Serva, loomakaitsebüroo juhataja, Veterinaar ja Toiduamet,
Vello Luts, põllumajandusehitiste projekteerimine ja nõustamine, tegevjuht Agorek OÜ.
 

Rohkem infot leiab siit

Põllumajandusloomade heaolu koolitus – lihaveisekasvatajatele õppekava

Vajalik registreerimine, tähtaeg kuni 31.07.2018.

Registreeri ennast siin!

Sulge
2018/2019õa(9)
28september
Infopäev juustu valmistamisest väiketootjatele

Infopäev toimub 28.septembril 2018 Olustvere Teenindus ja Maamajanduskooli õppetööstuses.

 

Ajakava:

08.00-10.00 - Kasutatavate kultuuride, ensüümide, laapide jms. tutvustamine

10.00-16.00 - Praktikum: Värsked juustud. Sini- või valgehallitusjuustud lehma- ja kitsepiimast

Koolitaja: Jussi Heinonen / Innolact Group Oy (Soome)

 

Infopäeva maksumus 20 eurot

 

Täiendav info: koolitus@olustvere.edu.ee või tel. 5059304

 

Registreeri ennast siin!

Sulge

19oktoober
Põllumajandusloomade heaolu infopäev- hobusekasvatus

Koolituspäev: 19. oktoober 2018

Koht: Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Koolitajad: Ingrid Pärg, Triin Tohver.
Info lektorite kohta: http://www.tohver-veterinary.com/minust.htm

 

 

Ajakava:

10.00 – 11.30 Hobuste pidamine, tervishoid- ortopeedilised probleemid,

                        vigastused, haavad. T. Tohver

11.30 – 11.40 Paus

11.40 -  12.30 Jätkub loeng hobuste pidamine, tervishoid- ennetustöö, esmaabi, järelravi.

12.30 – 13.15 Lõuna

13.15 – 14.15 Jätkub loeng hobuste pidamine, tervishoid.

14.15 – 14.30 Paus

14.30 – 16.00 Hobuste hooldamine – söötmine ja seedehaigused. I. Pärg

 

Sulge

30oktoober
Infopäev lambakasvatajatele – Karja Tervis

30. oktoober 2018 Prandi külamaja, Prandi küla Järva maakond

 

Asukoht: https://www.puhkaeestis.ee/et/prandi-kulamaja-seminarisaal

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames ja on sihtrühmale tasuta.

 

Ajakava:

Infopäeva pikkus  4 ak tundi.

Infopäeval räägitakse karja haldusest karjamaal- ja laudatingimustel nakkushaiguste ja parasiitide leviku tõkestamiseks ja nende leviku kontrolli- all hoidmisest. Muuhulgas tutvustatakse inglismaa häid ja halbu kogemusi.

 

10.00 – 10.30 Kogunemine, registreerimine

10.30 – 12.00 Õppetöö

12.00 – 12.45 Paus

12.45 – 14.15 Õppetöö

14.15 – 15.00 Arutelu. Kokkuvõtted

 

Lektor: James Patrick Crilly ( MA VetMB CertAVP DipECSRHM MRCVS, Larkmead Veterinary Group, Cholsey, Oxfordshire, UK). Info lektori kohta

Infopäevast võivad  osa võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat. Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad ning kõik teemast huvitatud isikud. Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus määruse 28.04.2016 nr.46  (muutmine vastu võetud 24.08.2017 nr 59.RT I, 30.08.2017, 1).

Registreerimine kuni 25 oktoober 2018  lingil https://docs.google.com/forms/d/1BQoEb7KXK_mhMMimB7G10c-X-pe-0abEtgdkg4Ll7Gc/

Teave infopäeva kohta  tel 513 6242

Sulge

23november
Infopäev - Põllumajandusloomade heaolu - karusloomaksvatus

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames ja on sihtrühmale tasuta.

Koolitus kvalifitseerub loomade heaolu kohaseks õppeks, mille läbimisel on loomade heaolu toetuse taotlejal võimalik taotleda toetust koolituse lisategevuse nõude täitmise eest.

Koolitus toimub 23 november Mustasilla Talu, Karula külas Valgamaa

Ajakava:

Infopäeva pikkus  4 ak tundi.

Infopäeval räägitakse karusloomade (sh küülik, tšintšilja)  heaolu tagamise põhimõtetest, söötmis ja pidamistingimuste mõjudest tervishoiule (sh sisehaigused, nakkushaigused, bioohutus, haigustunnused ja esmaabi).

10.45  – 11.00 Kogunemine, registreerimine

11.00  – 12.30 Õppetöö

Paus

13.00 – 14.30  Õppetöö

 

Lektor Kristin Tõnis, loomaarst Eesti Maaülikool

 

Rohkem infot leiab siit

Registreeri ennast siin!

 

Teave infopäeva kohta

Marika Oeselg / Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

tel: +372 513 6242, e-post: marika.oeselg@olustvere.edu.ee

Sulge

28november
Agroturismi infopäev

Korraldaja Eestimaa Talupidajate keskliit

Koolimaja, ruum 122

Algus kell 10:00

Sulge

19märts
Infopäev Põllumajandusloomade heaolu – väikemäletsejalised (lambad/kitsed)

Antud koolitus läheb arvesse loomade heaolu toetuse taotlemisel, osalejatele väljastatakse tunnistus.

 

Toimumisaeg:

19. märts 2019 Piirsalu Rahvamaja, Piirsalu küla Lääne-Nigula vald

 

Päevakava

10.15 – 10.30  Kogunemine registreerimine

10:30 – 12.00  Loeng

12:00 – 12.30  Paus

12:30 – 14:30  Loeng

 

Lektor: Ell Sellis. Konsulent, mahetalunik ja lambakasvataja,  ELKL juhatuse liige. Omandanud teadmisi tõulammaste valimisel ja müümisel erinevates Euroopa riikides ja Valgevenes. Osalenud lihalammaste ühismüügis (kogemused ja teadmised normide ja nõuetega).

Rohkem infot leiab siit

 

Vajalik registreerimine

Registreeri ennast siin!

 

Teave koolituse kohta

Marika Oeselg / Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

tel: +372 513 6242, e-post: marika.oeselg@olustvere.edu.ee

 

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II“ raames, rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

Sulge

22märts
Infopäev Põllumajandusloomade heaolu – hobusekasvatajatele
Toimumisaeg:

Infopäev toimub reedel 22. märtsil Ridaküla Seltsimajas, Ridaküla Lääne-Viru maakond (Asukoht)

 

Päevakava

10.00 – 10.30 - Kogunemine, registreerimine, hommikukohv.

10.30 – 11.15 - Hobuste bioturvalisus. A. Raie

11.15 – 12.45  - Hobuste pidamiseks vajalike hoonete ja rajatiste projekteerimine ning ehitis lähtudes heaolu nõuetest. V. Luts

12.45 – 13.45 - Lõuna

13.45 – 15.15 - Praktiline õpe Pallase Tallid OÜ-s, Arbavere küla, Lääne- Virumaa.

 

 

Lektorid:

Vello Luts, põllumajandusehitiste projekteerimine ja nõustamine, tegevjuht Agorek OÜ.

Arvi Raie, Veterinaar- ja Toiduamet Harjumaa Veterinaarkeskus juhataja astäitja  ja loomatervise peaspetsialist.

 

Rohkem infot leiab siit

 

Vajalik registreerimine eelregistreerimine kuni 19.märts.

Registreeri ennast siin!

 

Teave koolituse kohta

Marika Oeselg / Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

tel: +372 513 6242, e-post: marika.oeselg@olustvere.edu.ee

 

Infopäev toimub programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames ning on sihtrühmale tasuta, osalejatele väljastatakse tõend.

Sulge

14mai
Infopäev - Karja tervis lihaveisekasvatuses
Toimumisaeg:

14. mai 2019 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis, klass 244

 

Päevakava

11.00 – 11.30 Kogunemine, registreerimine

11.30 - 13.00 Loeng

13.00 – 13.15 Paus

13.15 – 14.45 Loeng

14.45 – 15.00 Paus

15.00 – 15.45 Loeng

15.45 – 16.00 Arutelu, kokkuvõtted

 

Lektor: Sanni Kallio, lihaveisetervishoiule spetsialiseerunud loomaarst. Lehmälääkärit.com OY Soome

Tõlgib: Hertta Pirkkalainen, produktiivloomade peaarst, Eesti Maaülikool

Rohkem infot leiab siit

 

Vajalik registreerimine - tähtaeg  09. mai 2019

Registreeri ennast siin!

 

Teave koolituse kohta

Marika Oeselg / Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

tel: +372 513 6242, e-post: marika.oeselg@olustvere.edu.ee

 

Infopäev toimub MAK 2014—2020 teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas raames.

Sulge

04juuni
Infopäev Põllumajandusloomade heaolu – väikemäletsejalised (lambad/kitsed)

Antud infopäev läheb arvesse loomade heaolu toetuse taotlemisel, osalejatele väljastatakse tunnistus.

 

Toimumisaeg:

4. juuni 2019

 

Päevakava

09.00 – 09.15  Kogunemine registreerimine

09:15 – 10.45  Loeng

10:45 – 11.00  Paus

11:00 – 12:30  Loeng

12:30 – 13:30  Paus

13.30 – 15:00  Loeng

 

Lektor: Ell Sellis. Konsulent, mahetalunik ja lambakasvataja,  ELKL juhatuse liige. Omandanud teadmisi tõulammaste valimisel ja müümisel erinevates Euroopa riikides ja Valgevenes. Osalenud lihalammaste ühismüügis ( kogemused ja teadmised normide ja nõuetega).

Rohkem infot leiab siit

 

Vajalik registreerimine

Registreerimine kuni 31. mai 2019: registreeri ennast siin!

 

Teave koolituse kohta

Marika Oeselg / Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

tel: +372 513 6242, e-post: marika.oeselg@olustvere.edu.ee

 

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames, rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

Sulge
2019/2020õa(2)
22november
Infopäev PIP loomakasvatusprogrammi raames Põllumajandusloomade heaolu – väikemäletsejalised (lambad/kitsed)

Infopäev PIP loomakasvatusprogrammi raames Põllumajandusloomade heaolu – väikemäletsejalised (lambad/kitsed)

Infopäev on osalejatele TASUTA

Infopäeva pikkus: 5 tundi

Infopäeva eesmärk on tõsta lamba- ja kitsekasvatajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade välitingimustes pidamisest lähtuvalt keskkonnariski vähendamise ja keskkonnaohu vältimise nõuetest;  veekaitse, sõnnik, silo ( sh käsitletakse peamiseid heaolu halvendavaid tegureid.)

Lektor Ell Sellis. konsulent, mahetalunik ja lambakasvataja,  ELKL juhatuse liige

Infopäeva ajakava leiad SIIT

Infopäevale saad registreerida SIIN

Sulge

01juuni
PIP loomakasvatusprogrammi infopäev Põllumajandusloomade heaolu – väikemäletsejalised (lambad/kitsed)

PRIA PIP loomakasvatusprogrammi infopäev Põllumajandusloomade heaolu – väikemäletsejalised (lambad/kitsed)

Toimumise aeg: 15.juuni 2020

Toimumise koht: Saaremaa

Infopäeva ajakava leiad SIIT

Infopäevale saad registreerida SIIN

Infopäev toimub PRIA PIP loomakasvatusprogrammi raames ja on osalejatele TASUTA

 

Sulge
2020/2021õa(6)
14september
PIP loomakasvatusprogrammi infopäev Põllumajandusloomade heaolu - hobused

PIP loomakasvatusprogrammi infopäev - Põllumajandusloomade heaolu - hobused

Infopäev toimub 14.september 2020

Infopäeva ajakava leiad SIIT

Infopäevale registreerida saad SIIN (Koolitusgrupp on komplekteerunud!)

Sulge

22oktoober
PRIA PIP Infopäev Põllumajandusloomade heaolu – väikemäletsejalised (lambad/kitsed)

PRIA PIP Infopäev Põllumajandusloomade heaolu – väikemäletsejalised (lambad/kitsed)

Toimumise aeg: 22. oktoober 2020

Infopäeva ajakava leiad SIIT

Infopäevale saad registreerida SIIN

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames, tegevus on rahastatud Eesti maaelu arengukava 2014-2020 vahenditest ja on kõigile osalejatele tasuta
Sulge

09märts
PRIA PIP loomakasvatusprogrammi infopäev välislektoriga

PRIA PIP loomakasvatusprogrammi infopäev välislektoriga Infopäev Rohumaade kasutamine ja karjatamine lihaveisekasvatuses

Infopäev toimub: 9.märtsil 2021 keskkonnas ZOOM

Infopäeva läbiviijad:

Lihaveiste karjatamine looduslikel karjamaadel -  lektor Anders Lerberg Kopstad, Norra Maaülikoolist

Looduslikel rohumaadel karjatamise katsed. MTÜ Liivimaa Lihaveise innovatsiooniklastri näitel - Lektor Airi Külvet, MTÜ Liivimaa Lihaveis 

Infopäeva ajakava leiad SIIT

Infopäevale saad registreerida SIIN

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames ja on osalejatele TASUTA
Sulge

02juuni
PRIA PIP loomakasvatusprogrammi infopäev Põllumajandusloomade heaolu - väikemäletsejad (lambad/kitsed)

PRIA PIP loomakasvatusprogrammi  infopäev  Põllumajandusloomade heaolu - väikemäletsejad (lambad/kitsed)

Infopäev toimub: 2.juunil 2021

Täpsema infopäeva ajakava leiad SIIT

Infopäevale saad registreerida SIIN

  Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames.

Tegevus on rahastatud Eesti maaelu arengukava 2014-2020 vahenditest ja on kõigile osalejatele tasuta.

Sulge

16juuni
PRIA PIP infopäev - Põllumajandusloomade heaolu – udaratervis veisekarjas

PRIA PIP infopäev - Põllumajandusloomade heaolu – udaratervis veisekarjas

Infopäev toimub 16.juunil 2021

Infopäeva ajakava leiad SIIT

Infopäevale saad registreerida SIIN

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames, tegevus on rahastatud Eesti maaelu arengukava 2014-2020 vahenditest ja on kõigile osalejatele tasuta
Sulge

24-25
juuli
Avatud talude päev Olustveres

REGISTREERIMINE ALATES 10.00 MÕISA PARKLA TELGIS (tähistatud lippudega)

 • TEGEVUSED TOIMUVAD JA KOJAD ON AVATUD KUNI 17.00.
 • VÕIMALIK ON KAASA OSTA OLUSTVERES VALMISTATUD TOOTEID

TEGEVUSED:

Registreerimisel saab osaleja liikumisjuhised; teekond on viitadega tähistatud

Õpihuvilistele avatud dokumentide vastuvõtt!

KERAAMIKA- JA KLAASIKODA

 • vaasi puhumine,
 • kruusi tegemine

MEEKODA

 • 24.07 nõuandeminutid mesiniku eriala õpilastelt

ÕPPETALU

 • sõit traktorite ja kombainiga
 • erinevate simulaatoritega töötamine
 • metallitööd isadele ja poegadele

TALL

 • koduloomad
 • topiste ja puuhobuste näitus
 • ratsutamine

KÄSITÖÖMAJA

 • kangakudumine väikestel telgedel
 • paela punumine (nt. võtmerõnga juurde jms.)
 • väikese mänguasja valmistamine

LEIVAKODA

 • toitlustamine

INFO:

 

Kohtumiseni Olustveres!

Sulge
2021/2022õa(4)
01oktoober
Põllumees kui tippjuht 2021

27aprill
Viljandimaa hariduskonverents 2021

Päevakava

8.45 - 9.30 – saabumine ja tervituskohv (tehnikahall)

9.30 - 9.40 – Päeva sissejuhatus ja tervitused

9.40 - 11.30 – “Pole midagi praktilisemat kui hea teooria” (Kurt Lewin) – Grete Arro

11.30 – Viljandimaal tööd alustanud uute haridusjuhtide ja õpetajate tutvustamine ning tervitamine

12.00 - 13.00 – lõunasöök lossis

13.00 - 14.50 – õpi- ja motivatsioonitunnid iseendale

15.00 – lõpetamine lossis: * täname tublisid töötubade läbiviijaid * meeleolu loob “Kaunimate Aastate Vennaskond”

Rohkem infot leiab siit.

Sulge

20mai
Noortaluniku kutsevõistlus Türi Lillelaadal

23-24
juuli
Avatud talude päev Olustveres

Avatud talude päev Olustveres 23. ja 24. juulil (kell 10:00-17:00)

Registreerimine alates 10.00 mõisa parkla telgis (tähistatud lippudega)

Registreerimisel saab osaleja liikumisjuhised; teekond on viitadega tähistatud

Tegevused:

Keraamika- ja klaasikoda

-           treimisvõistlus – (ainult 23.07)

-           paberahju demonstratsioon – 23.07 kell 10.00

-           raku töötuba keraamikutele -  (23.07)

*Võimalus osaleda soovi korral ka tasulistes töötubades (töötoa tegevuste jälgimine tasuta):

* klaasipuhumine

* kausi, loomakese või tassi vormimine

* treimise algõpetus

* mikrolaineraku töötuba

Meekoda – kõik mesilastest meeni, meemüük

Õppetalu

 • sõit traktorite ja kombainiga
 • sõit erinevate masinatega (Olustvere poiste buss, volga, žiguli)
 • erinevate simulaatoritega töötamine
 • keevitamine: isad/pojad; emad/tütred

 Sepikoda

 • võimalus taguda rauda

 Kaalukoda

 • suvekokteilid
 • lõõtsa õpituba (kell 11-13.00)

Tall

 • koduloomad
 • topiste ja puuhobuste näitus
 • ratsutamine

Käsitöömaja

 • erinevad töötoad
 • lauatelgedel kudumise töötuba
 • vabakäelise taimeornamendi tikkimise töötuba

Leivakoda (toitlustamine)

 

Võimalik on kaasa osta Olustveres valmistatud tooteid.

Info: Tiina Randaru (tel. 5091318); Riho Kala (tel. 5133703)

Sulge
2022/2023õa(1)
17september
Hoidiste mess, kohaliku toidu laat ja koolinoorte künnivõistlused

 

Ajakava ja programm

Künnivõistlused:

Kell 08.00 … 18.00

08.00 - künnivõistluste avamine lipuväljakul

09.00 - avavao künd künnivõistlustel I grupp

13.00 - avavao künd künnivõistlustel II grupp

18.00 - künnivõistluste lõpetamine lipuväljakul

 

Hoidiste mess ja toidulaat

Kell 11.00 … 15.00

Päeva juht Urmas Vaino

11.00 - laada ja messi algus

11.15 - esineb ansambel „Hades+“

11.45 - „VIP Hoidis 2022“ valimine

12.15 - „VIP Hoidis 2022“ väljakuulutamine

12.30 - esineb ansambel „Hades+“

15.00 - laada ja messi lõpp

Sissepääs 1 euro

 

NB! Avatud Olustvere söökla ja kohvik  (10.00-15.00)

 

 • Hoidiste messi kontakt Tiina Randaru - loss@olustveremois.ee
 • Toidulaada kontakt Merle Vaidem - merlevaidem@hot.ee

 

Sulge
2022/2023õa
täna, 29.september
03-05
oktoober
Riigieksami ettevalmistuskursused alustavad

Eesti keele riigieksami ettevalmistuskursus alustab alates 3. oktoobrist esmaspäeviti kell 16.30 õppehoones klassis 208.

Juhendaja Anu Kivi

 

Matemaatika riigieksami ettevalmistuskursus kursus alustab 5. oktoobrist kell 16.00 õppehoones klassis 224.

Juhendaja Anne Saarva

 

Sulge