Kalender

Filtreeri sündmusi

Sündmuse tüüp

Kõik Sündmus Aktus Näitus Sport Huvitegevus Koolitus Infopäev Koolitus PRIA Koolitus PRIA PIP Koolitus RKT Tasuline koolitus Õppetöö

Kuupäev
 
Möödunud sündmused
2017/2018õa(5)

Infopäev toimub 25.juuli.2018 Olustvere Teenindus ja Maamajanduskooli peahoone aulas.

Infopäev toimub programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames ning on sihtrühmale tasuta.

Ajakava:

09.45 – 10.15 - Kogunemine, registreerimine

10.15 - 11.45 - Õppetöö

11.45 – 12.15 - Paus

12.15 – 13.45 - Õppetöö

13.45 – 14.15 - Arutelu, kokkuvõtte.

Lektor: prof. Carlo Angelo Sgoifo Rossi. Milano Ülikool, Itaalia.
https://www.researchgate.net/profile/Carlo_Sgoifo_Rossi

Rohkem infot leiab siit.
 

Vajalik registreerimine, tähtaeg kuni 23.07.2018.

Registreeri ennast siin!

Sulge

Infopäev toimub 02. august 2018 ETKÜ Põllumajandusloomade kogumiskeskuses Kaunissaares, Anija vald Harju maakond. Asukoht
Koolituse eesmärk on jagada teavet lihaveisekasvatajatele kes rajavad ehitist või ruumi mis tagaks loomadele parimad heaolutingimused nende igapäevaelu vajaduste rahuldamiseks.

AJAKAVA
09.45 – 10.00 Kogunemine, registreerimine.
10.00 – 10.30 Praktiku nägemus lihaveiste heaolust. J. Mättik
10.30 – 12.00 Lihaveiste heaolu mõjutavad tegurid. M. Kass
12.00 – 12.15 Paus
12.15 – 13.15 Loomade pidamise nõuetest ja kohalduvast seadusandlusest. T. Serva
13.15 – 13.45 Lõuna
13.45 – 15.15 Lihaveiste pidamiseks vajalike hoonete ja rajatiste projekteerimine ning ehitus lähtudes heaolu nõuetest. V. Luts
15.15 – 16.45 Praktiline õpe farmis. V. Luts
16.45 – 17.00 Arutelu ja kokkuvõtted.

Lektorid:
Jane Mättik, lihaveisekasvataja Pirgo Angus OÜ, Lihaveisekasvatajate Selts juhatuse liige.
Marko Kass, dotsent, Eesti Maaülikool.
Tarmo Serva, loomakaitsebüroo juhataja, Veterinaar ja Toiduamet,
Vello Luts, põllumajandusehitiste projekteerimine ja nõustamine, tegevjuht Agorek OÜ.
 

Rohkem infot leiab siit

Põllumajandusloomade heaolu koolitus – lihaveisekasvatajatele õppekava

Vajalik registreerimine, tähtaeg kuni 31.07.2018.

Registreeri ennast siin!

Sulge

Koolitus toimub neljapäev 23 august 2018.a. Olustvere Teenindus ja Maamajanduskoolis

Koolitus annab ülevaate emiste tervishoidu ja heaolu tagavatest aspektidest erinevates tootmisetappides; põrsaste tervishoiust ja heaolust; bioturvalisusest. 

 

Ajakava

09.00 - 10.30 - Emiste heaolu ja tervishoid.

10.30 - 10.45 - Paus

10.45 - 12.15 - Emiste heaolu ja tervishoid sh bioturvalisus.

12.15 - 13:00 - Lõuna

13.00 - 14.30 - Põrsaste heaolu ja tervishoid.

14.30 - 14.45 - Paus

14.45 - 16.15 - Põrsaste heaolu ja tervishoid sh bioturvalisus.

16.15 - 17.00 - Arutelud, koolituse lõpetamine.

Lektor: PhD Julia Jeremejeva Eesti Maaülikool, sigade meditsiin.

 

Rohkem infot leiab siit.

Õppekava
 

Vajalik registreerimine, tähtaeg kuni 17.08.2018.

Registreeri ennast siin!

 

Sulge

Koolituspäev: 28. august 2018

Koht: Kõljala Külamaja, Kõljala küla Saaremaa

Koolitaja: Ann Mari Anupõld, kogemustega loomaarst ja konsulent

 

Ajakava:

09.45 - 10.00 Kogunemine, registreerimine

10.00 - 11.30 Loeng  

11.30 – 11.45 Kohvipaus

11.45 – 12.30 Loeng

12.30 – 13.15 Kohvipaus

13.15 – 14.45 Praktiline õpe farmis

 

Sulge

Koolituspäev: 29. august 2018

Koht: Piirsalu Rahvamaja, Piirsalu küla Lääne-Nigula vald

Koolitaja: Ann Mari Anupõld, kogemustega loomaarst ja konsulent

 

Ajakava:

09.45 - 10.00 Kogunemine, registreerimine

10.00 - 11.30 Loeng  

11.30 – 11.45 Kohvipaus

11.45 – 12.30 Loeng

12.30 – 13.15 Kohvipaus

13.15 – 14.45 Praktiline õpe farmis

 

Sulge
2018/2019õa(12)

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames.

Koolitus toimub kahel päeval 09. ja 20. november Olustvere Teenindus ja Maamajanduskoolis.

Koolituse maht 16 ak tundi.

Ajakava:

Reede 09. november

09.00 - 09.15  Kogunemine, registreerimine

09.15 – 10.45  Loeng. Tervisekontrolli rakendamine

10.45 – 10.55  Paus

10.55 – 12.25  Loeng. Sigimist mõjutavad heaolu- ja terviseprobleemid.

Lõuna

13.00 -  14.30 Praktiline õpe farmis. Tervisekontrolli rakendamine.

14.30 – 14.40 Paus

14.40 – 16.10 Praktiline õpe farmis. Haiguste ennetamine läbi optimaalsete pidamistingimuste.

 

Teisipäev 20 november

09.00 - 09.15  Kogunemine,  registreerimine

09.15 – 10.45  Loeng. Sisehaiguste tekkepõhjused ja profülaktika

10.45 – 10.55  Paus

10.55 – 12:25  Loeng. Sisehaiguste tekkepõhjused ja profülaktika. Parasiiditõrje.

Lõuna

13.00 -  14.30 Loeng. Mikroobide ja parasiitide resistentsus, parasiiditõrje.

14.30 – 14.40 Paus

14.40 – 16.10 Loeng. Lammaste heaolu karjamaal ja laudas pidamisel.

 

Lektor Liilia Tali- pikaajaliste kogemustega lambakasvataja, lambakasvatuskonsulent, loomaarst.

 

Rohkem infot leiab siit

Registreeri ennast siin!

Info koolituse koha Marika Oeselg tel: 513 6242, e-post: marika.oeselg@olustvere.edu.ee

Sulge

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames ja on sihtrühmale tasuta.

Koolitus kvalifitseerub loomade heaolu kohaseks õppeks, mille läbimisel on loomade heaolu toetuse taotlejal võimalik taotleda toetust koolituse lisategevuse nõude täitmise eest.

Koolitus toimub 23 november Mustasilla Talu, Karula külas Valgamaa

Ajakava:

Infopäeva pikkus  4 ak tundi.

Infopäeval räägitakse karusloomade (sh küülik, tšintšilja)  heaolu tagamise põhimõtetest, söötmis ja pidamistingimuste mõjudest tervishoiule (sh sisehaigused, nakkushaigused, bioohutus, haigustunnused ja esmaabi).

10.45  – 11.00 Kogunemine, registreerimine

11.00  – 12.30 Õppetöö

Paus

13.00 – 14.30  Õppetöö

 

Lektor Kristin Tõnis, loomaarst Eesti Maaülikool

 

Rohkem infot leiab siit

Registreeri ennast siin!

 

Teave infopäeva kohta

Marika Oeselg / Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

tel: +372 513 6242, e-post: marika.oeselg@olustvere.edu.ee

Sulge

Koolitus kvalifitseerub loomade heaolu kohaseks õppeks, mille läbimisel on loomade heaolu toetuse taotlejal võimalik taotleda toetust koolituse lisategevuse nõude täitmise eest.

Koolituse maht 8 ak tundi.


Ajakava: 

08.15 – 08.30 kogunemine, registreerimine.

08.30 – 10.00 õppetöö

10.00 – 10.15 paus

10.15 – 11.45 õppetöö 

11.45 – 12.30 lõuna

12.30 – 14.00 õppetöö ( praktiline õpe ) 

14.00 – 14.15 paus

14.15 – 15.45 õppetöö 

15.45 – 16.00 arutelu, kokkuvõtted.

 

Lektor: Jaanus Vessart, pikajaliste kogemustega lihaveisekasvataja Karitsu Rantšo OÜ

 

Rohkem infot leiab siit

Koolituse õppekava

 

Vajalik registreerimine, tähtaeg kuni 12. detsember 2018

Registreeri ennast siin!

 

Teave koolituse kohta

Marika Oeselg / Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

tel: +372 513 6242, e-post: marika.oeselg@olustvere.edu.ee

Sulge

Infopäev toimub programmi  "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.  Antud koolitus läheb arvesse loomade heaolu toetuse taotlemisel, osalejatele väljastatakse tunnistus.

Koolituse pikkus 8 ak tundi.

 

Ajakava

08.15 - 08.30  Kogunemine, registreerimine

08.30  - 11.30 Praktilised tegevused farmis.

11.30 – 12.00 Lõuna

12.00 – 13.30 Loeng

13.30 – 13 45 Paus

13.45 – 15.15 Loeng 

Lektor: Ann Mari Anupõld, kogemustega loomaarst ja konsulent.
 

Rohkem infot leiab siit

Koolituse õppekava

 

Vajalik registreerimine, tähtaeg kuni 12. detsember 2018

Registreeri ennast siin!

 

Teave koolituse kohta

Marika Oeselg / Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

tel: +372 513 6242, e-post: marika.oeselg@olustvere.edu.ee

Sulge

Antud koolitus läheb arvesse loomade heaolu toetuse taotlemisel, osalejatele väljastatakse tunnistus.

 

Toimumisaeg:

19. märts 2019 Piirsalu Rahvamaja, Piirsalu küla Lääne-Nigula vald

 

Päevakava

10.15 – 10.30  Kogunemine registreerimine

10:30 – 12.00  Loeng

12:00 – 12.30  Paus

12:30 – 14:30  Loeng

 

Lektor: Ell Sellis. Konsulent, mahetalunik ja lambakasvataja,  ELKL juhatuse liige. Omandanud teadmisi tõulammaste valimisel ja müümisel erinevates Euroopa riikides ja Valgevenes. Osalenud lihalammaste ühismüügis (kogemused ja teadmised normide ja nõuetega).

Rohkem infot leiab siit

 

Vajalik registreerimine

Registreeri ennast siin!

 

Teave koolituse kohta

Marika Oeselg / Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

tel: +372 513 6242, e-post: marika.oeselg@olustvere.edu.ee

 

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II“ raames, rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

Sulge

Toimumisaeg:

Infopäev toimub reedel 22. märtsil Ridaküla Seltsimajas, Ridaküla Lääne-Viru maakond (Asukoht)

 

Päevakava

10.00 – 10.30 - Kogunemine, registreerimine, hommikukohv.

10.30 – 11.15 - Hobuste bioturvalisus. A. Raie

11.15 – 12.45  - Hobuste pidamiseks vajalike hoonete ja rajatiste projekteerimine ning ehitis lähtudes heaolu nõuetest. V. Luts

12.45 – 13.45 - Lõuna

13.45 – 15.15 - Praktiline õpe Pallase Tallid OÜ-s, Arbavere küla, Lääne- Virumaa.

 

 

Lektorid:

Vello Luts, põllumajandusehitiste projekteerimine ja nõustamine, tegevjuht Agorek OÜ.

Arvi Raie, Veterinaar- ja Toiduamet Harjumaa Veterinaarkeskus juhataja astäitja  ja loomatervise peaspetsialist.

 

Rohkem infot leiab siit

 

Vajalik registreerimine eelregistreerimine kuni 19.märts.

Registreeri ennast siin!

 

Teave koolituse kohta

Marika Oeselg / Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

tel: +372 513 6242, e-post: marika.oeselg@olustvere.edu.ee

 

Infopäev toimub programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames ning on sihtrühmale tasuta, osalejatele väljastatakse tõend.

Sulge

Koolitus on kahepäevane (29. märts, 2. aprill) ja toimub Olustvere Teenindus ja Maamajanduskoolis.

Koolituse pikkus 16 ak tundi.

 

Ajakava ja rohkem infot leiab siit

Koolituse õppekava

 

Lektorid:

A. Selge, EMÜ, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakond, Dotsent.

M. Ess, MTÜ Mahetootjate Nõu- ja Jõukoda juhatuse liige. Osalenud mahetootmise rakendusuuringutes ja katsetes.

 

Vajalik registreerimine, tähtaeg kuni 26. märts 2019

Registreeri ennast siin!

 

Teave koolituse kohta

Marika Oeselg / Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

tel: +372 513 6242, e-post: marika.oeselg@olustvere.edu.ee

 

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II“ raames, rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

Sulge

Koolitus on kahepäevane (29. märts, 2. aprill) ja toimub Olustvere Teenindus ja Maamajanduskoolis.

Koolituse pikkus 16 ak tundi.

 

Ajakava ja rohkem infot leiab siit

Koolituse õppekava

 

Lektorid:

A. Selge, EMÜ, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakond, Dotsent.

M. Ess, MTÜ Mahetootjate Nõu- ja Jõukoda juhatuse liige. Osalenud mahetootmise rakendusuuringutes ja katsetes.

 

Vajalik registreerimine, tähtaeg kuni 26. märts 2019

Registreeri ennast siin!

 

Teave koolituse kohta

Marika Oeselg / Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

tel: +372 513 6242, e-post: marika.oeselg@olustvere.edu.ee

 

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II“ raames, rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

Sulge

Toimumisaeg:

Koolitus toimub 09. aprill 2019 Linnamäe Arenguselts MTÜ-s, Linnamäe küla  Lääne-Nigula vald (asukoht).

Koolituse eesmärk on jagada teavet lihaveisekasvatajatele, kes rajavad ehitist või  ruumi, mis tagaks loomadele parimad heaolutingimused. Praktiline õpe toimub Arne Tamme Westfarm OÜ-s.

 

Päevakava

09.45 – 10.00 Kogunemine, registreerimine. Hommikukohv

10.00 – 10.30 Praktilisi kogemusi lihaveiste heaolust. J. Mättik

10.30 – 11.45 Lihaveiste heaolu mõjutavad tegurid. M. Kass

11.45 – 12.15 Lõuna

12.15 – 12.45 Loomade pidamise nõuetest ja kohalduvast  seadusandlusest. E. Mäeloog

12.45 – 14.15 Lihaveiste pidamiseks vajalike hoonete ja rajatiste projekteerimine ning ehitus lähtudes heaolu nõuetest. V. Luts

14.15 – 14.30 Paus

14.30 – 16.00 Praktiline õpe farmis.

 

Lektorid:

Jane Mättik, lihaveisekasvataja Pirgo Angus OÜ, Lihaveisekasvatajate Selts juhatuse liige

Marko Kass, dotsent, Eesti Maaülikool

Erika Mäeloog, peaspetsialist, Veterinaar ja Toiduamet

Vello Luts, põllumajandusehitiste projekteerimine ja nõustamine, tegevjuht Agorek OÜ.

 

Rohkem infot leiab siit

Koolituse õppekava

 

Vajalik eelregistreerimine kuni 3.aprill 2019.

Registreeri ennast siin!

 

Teave koolituse kohta

Marika Oeselg / Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

tel: +372 513 6242, e-post: marika.oeselg@olustvere.edu.ee

 

Sulge

Koolituse kogumaht: 16 akadeemilist tundi
Koolitusperiood: 25. aprill - 26. aprill 2019
Esimene koolituspäev: 25. aprill 2019, kell 09.45
Järgmine koolituspäev: 26. aprill 2019
Grupi suurus: kuni 12 inimest

 

Koolituse õppekava

Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.

 

Päevakava

 

Lektorid:

Eve Kletenberg, suurte kogemustega lihatehnoloog - praktik, Olustvere TMK õppejõud

 

Registreerimine kuni 22. aprill 2019.

Registreeri ennast siin!

 

Teave koolituse kohta

Marika Oeselg / Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

tel: +372 513 6242, e-post: marika.oeselg@olustvere.edu.ee