Töökohapõhises õppes õppinute read said juurde täiendust

Date created 07.04.2021

7.aprillil täienes Farmi Piimatööstus AS töötajate kollektiiv nelja noore mehega, kellel tööandjale näidata koolilõputunnistus töökohapõhises õppevormis läbitud õppekava kohta piimatoodete tehnoloogia erialal.

Lõpetajatele soovide täitumist uutes ettevõtmistes!

Last changed 07.04.2021.

More news