Nõuded alustamiseks:

 • keskharidus
 • kokk tase 4. kutse või vastavate kompetentside olemasolu
 • vähemalt kahe aastane erialane töökogemus, sh meeskonna juhtimise kogemus.

 

Õppimine

 • õppetöö on õppijale tasuta
 • teoreetiline ja praktiline õpe koolis toimub kolmepäevaste sessioonidena 1-2 korda kuus
 • suur osa õppekavast läbitakse praktikana toitlustusettevõtetes ja iseseisva tööna.
 • õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile (vanemkokk, tase 5) vastavate õpiväljundite saavutamist. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga. Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane lõpueksam.

 

Õppekava koostamise aluseks on vanemkokk (tase 5)  kutsestandard

 

Toitlustuskorralduse eriala omandamiseks õpitakse

Ettevõtlust, toitlustusettevõtte köögitöö planeerimist ja korraldamist, toidutoodete ja toitlustusteenuse disaini, toitlustusettevõtte klienditeeninduse korraldust, toitlustusettevõtte juhtimist ja personalitööd

Õppija:

 1. hindab ja analüüsib oma teadmiste taset, määrab kindlaks toitlustus – ja majutusteeninduse valdkonna koolitusvajaduseenesetäiendamiseks, õpib ja täiendab end iseseisvalt ja ennastjuhtivalt ning motiveerib meeskonda end täiendama;
 2. väärtustab toitlustus- ja majutusettevõttes erialaseid kutseoskusi, rakendades kutseala põhimõtteid, tehnoloogiaid loovalt nii tavalistes kui ka uudsetes töösituatsioonides;
 3. valib ja kasutab iseseisvalt tööülesannete täitmiseks selleks sobivaid töö- ja probleemlahendusmeetodeid ning vastutab omatööülesannete täitmise eest;
 4. hindab adekvaatselt oma tööd ning teeb ettepanekuid töötulemuste parendamiseks ja juhendab kaastöötajaid muutuvates situatsioonides;
 5. kasutab toitlustuse ja teeninduse alaseid arvutirakendusi ning interneti võimalusi, suhtub kriitiliselt saadaoleva teabeusaldusväärsusesse, rakendab infotehnoloogilisi vahendeid teabe loomiseks ja esitamiseks;
 6. planeerib, korraldab ja juhendab toitlustust ja majutust pakkuvas ettevõttes köögitööd, klienditeenindust ja müügiprotsessi.

 

Praktika toimub koolis ja ettevõttes.

Praktika sooritatakse põhiõpingute moodulite ühe osana.

Põhiõpingutest moodustab praktika 23  EKAPit

  

Sisseastumisest

 

Lisainfo:

Helme Uusen / Õppeosakonna sekretär

 • Telefon: +372 437 4244
 • e-post: metoodika [at] olustvere.edu.ee

Malle Peterson / Toitlustuse valdkonna koordinaator

 • e-post: malle.peterson [at] olustvere.edu.ee
Language
Estonian
Field: 
Majutamine ja toitlustamine
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Kutseõppe jätkuõpe 5. taseMittestatsionaarne õpeõpingute alustamiseks nõutud keskharidus ja kokk 4. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentside olemasolu ja vähemalt kahe aastane erialane töökogemus, sh meeskonna juhtimise kogemus1. aasta
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Table description: 
Dokumentide vastuvõtu periood: 02.10.2023 -28.01.2024
Saki järjekord: 
1