SA Archimedeselt parima õpirändel osalenu tiitel Vahur Aasakülale

Date created 16.10.2020

SA Archimedes tunnustas Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli koka õppekava 2020.aasta kevadel lõpetanud Vahur Aasaküla parima õpiränduri tiitliga!

Tegemist on igal aastal Erasmus+ programmi raames õpirändel osalenud õppijate seast parima väljavalimisega.

Vahur sai tunnustuse tänu aktiivsele tegevusele õpirändel osaledes nii teoreetilistes kui ka praktilistes tundides, mis olid programmis. Lisaks veel teeninduse tundides, et saada täiendavat kogemust. Seda oma algatusel. Julge suhtlejana arendas ta õpirändel nii oma inglise kui ka prantsuse keele oskust.

Vahur oli õpilastest grupi liider, kes tegi ettepanekuid ka omal käel uurida kohalikku elu, vaatamisväärsusi ja loodust. Ta kasutas ära iga võimaluse saada teada midagi uut. Seda nii erialases mõttes kui ka kultuurilises.

Peale II kursust, 2019.aastal, lõi ta oma ettevõtte ning arendas seda jätkuvalt õppimise ajal edasi kasutades selleks ka Prantsusmaal saadud kogemusi.

Ta on viibinud õpirändel kaks korda: 2019 ja 2020 aastal Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli Prantsusmaa partneri AIFA/CIFA Jean Lameloise juures.

Vahur: „Õpiränded avardasid ääretult mu silmaringi. Kui varem teadsin kuidas meie väikses Eestis asju tehakse siis nüüd olen teadlik võimalustest ennast väga palju enam arendada välismaal. Kasutan ka rohkem prantsuse keelt, loen prantsusekeelseid kokandusraamatuid ja räägin entusiastlikult oma kogetust teistele. Sain kogemusi inimestega suhtlemisel, nende mõistmisel, sain tolerantsemaks. Tutvusin Prantsuse elu ja kultuuriga. Minu tähelepanu köidab nüüd kõik, mis on seotud Prantsusmaaga. Mulle meeldib väga rääkida Prantsuse toitudest ning jagada oma teadmisi teistele. Valmistan palju Prantsuse toite, pakun külalistele ning räägin juurde põnevat.

Õpilastele, kes soovivad osaleda õperändel, kuid julgusest jääb vajaka, ütleksin, et olge julged, kaotada ja karta pole midagi, ainult võita“

Last changed 18.10.2020.

More news