Kohtumine Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskuse esindajaga

Date created 16.12.2019

Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus alustas oma tegevust Tallinna Tehnikaülikooli juures aprillis 1993 ja ta kuulub koos enam kui 400 teabekeskusega kogu maailmas USA ametlike haridusinfo keskuste võrgustikku. Nende ülesandeks on teabe pakkumine õppimisvõimaluste kohta Ameerika Ühendriikides, ja kaasaaitamine konkurentsivõimeliste valikute tegemisele.

Juba kolmandat aastat järjest on Ameerika tudengid külastanud meie kooli ja viinud läbi õppetunni üldharival teemal.

Sel aastal on meil külas Lia Claire Stefanowich.

Lia Claire sündis ja kasvas New Mexikos Albuquerque’is, kus õpib ülikoolis poliitteadust ning rahvusvahelisi suhteid. Varem on Lia õppinud inglise kirjandust ja lingvistikat. Praegu õpib teadmishimuline naine Tallinna Tehnikaülikoolis programmis E-Governance Technologies and Services. Vabal ajal loeb ning kirjutab luuletusi, külastab teatreid, tegeleb joogaga. Tulevikus planeerib Lia Claire omandada doktorikraadi poliitteadustes, teemal “Antikorruptsioon ja infotehnoloogilised vahendid ning kommunikatsioon”.

Tunni teemaks oli „US High School System“

Õpilased arutlesid USA ja Eesti haridussüsteemide põhierinevuste üle. Kujutledes end mõne USA haridusasutuse õppuriks, diskuteeriti erinevatel teemadel, alates huviringidest, milles soovitakse osaleda, lõpetades loomulikult üliõpilasballil osalemisega.

Kindlasti pakkus kõigile huvi ameerika kultuuri ja geograafiat tutvustav kahoot.

Inglise keele õpetaja Reet Pärna

Last changed 16.12.2019.

More news