Riikliku koolitustellimuse koolitus Kangakudumise alusõpe kasutades WeavePoint arvutiprogrammi

24. October 2022 - 28. November 2022

Riikliku koolitustellimuse koolitus Kangakudumise alusõpe kasutades WeavePoint arvutiprogrammi

Koolituse pikkus: 50 tundi

Koolitus toimub: 24.oktoober, 1.november, 7.november, 14.november, 21.november, 28.november 2022

Koolituse läbinud õppija:

  • kavandab eseme vastavalt valitud materjalile ja sidusele  arvestades kavandamise põhimõtteid ning valmistab kavandi põhjal mõõtkavas tööjoonise kasutades WeavePoint mustri loomise ja kudumisearvutiprogrammi;
  • omab ülevaadet  põhilistest kangakudumisel  kasutatavatest materjalidest, nende omadustest ja kasutusvõimalustest;
  • valmistab ette töökoha, tunneb kangastelgede osi ja kangakudumise abivahendeid, kontrollib nende korrasolekut ja seab kangasteljed töökorda;
  • teab kanga rakendusega seotud põhimõisteid, märgib rakenduses vajadusel kirjakorra, niietuse, siduse või tallamise, paneb rakenduse alusel lõime kangastelgedele ja teeb siduse;
  • koob vastavalt kavandile ja rakendusskeemile sobivat tehnoloogiat kasutades kangastelgedel liht- ja liitsidustes kangaid; arvestab kvaliteedinõuetega, kasutab seejuures ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid; viimistleb tööd nõuetekohaselt,  järgib säästliku materjalikasutuse ja keskkonna hoidmise põhimõtteid
  • teeb kangakudumise käigus vastavalt vajadusele muudatused oma tööjoonistes kasutades WeavePoint arvutiprogrammi
  • teab, millised võimalused on olemas kangastelgede ühendamiseks arvutiprogrammiga WeavePoint

Koolitaja:

Eva-Liisa Kriis – ettevõtja - praktik, kangakudumisega seotud koolituste läbiviija,  Iida Käsitöökooli tegevjuht, kangakudumise muuseumi asutaja ja eestvedaja, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli kutseõpetaja alates 2021.  Viljandi Kultuuriakadeemia tekstiilkäsitöö magister (2022).

Koolituse täpsema õppekava leiad SIIT

Koolitusele saad kirja panna SIIN

Koolitust toetavad Euroopa Liidu Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium ning see on osalejatele TASUTA
Look more events
Published 08.09.2022. Last changed 02.10.2022.